Väärinkäyttöepäily Suomen ja Ruotsin tuesta Sambian kansalliselle viljelijäliitolle johtaa uuteen tutkintaan

Väärinkäyttöepäily Suomen ja Ruotsin tuesta Sambian kansalliselle viljelijäliitolle johtaa uuteen tutkintaan

Ulkoministeriö jatkaa tutkintaa väärinkäyttöepäilystä, joka kohdistuu Sambian kansallisen viljelijäliiton toimintaan sekä Suomen kehitysyhteistyövaroista liitolle maksettavaan tukeen. Suomi ja Ruotsin kehitysyhteistyöviranomainen SIDA antavat liitolle ns. yleistukea.

Väärinkäyttöepäily on noussut esiin SIDAn kaikkien avunantajien puolesta teettämässä tilintarkastuksessa. Viitteitä epäselvyyksiin toi esille mm. vuoden 2015 loppupuolella avunantajille toimitettu nimetön ilmianto. Suomen ja Ruotsin viranomaiset selvittävät asiaa yhdessä. Myös Sambian omat viranomaiset suorittavat omia selvitysprosessejaan.

Aiemman tilintarkastuksen löydösten pohjalta avunantajat ovat päättäneet teettää syvennetyn tarkastuksen, jonka tekee kansainvälinen tilintarkastuslaitos. Tarkastuksen on määrä selvittää, vahvistuvatko vai kumoutuvatko epäilykset. Sen perusteella Suomen ja Ruotsin viranomaiset päättävät, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

Toimenpiteiden ajaksi Suomi ja Ruotsi ovat vaatineet tukea saanutta järjestöä rajoittamaan jo maksetuilla tukivaroilla tehtävän toiminnan vain välttämättömään. Koska asian käsittely on kesken, ulkoministeriö ei toistaiseksi kommentoi tarkastuksen sisältöä.

Suomi on maksanut vuodet 2014-17 kattavasta sopimussummasta viljelijäliitolle tähän mennessä viisi miljoonaa euroa. Uusia tukimaksuja ei toistaiseksi tehdä.

Lisätietoja: Sambian maavastuuvirkamies Harri Sallinen Afrikan ja Lähi-idän osasto, harri.sallinen@formin.fi, puh. 040 132 1354 ja erityisasiantuntija Mauri Starckman Suomen Lusakan-suurlähetystö, mauri.starckman@formin.fi , puh. +26 09 77771475.