Va.valtiosihteeri Arto Mansala: Uudistusten suma ulkoasiainhallinnossa


Ulkoasiainhallintojen uudistukset monissa maissa on viety yleensä läpi viiveellä suurten maailmanpoliittisten muutosten jälkeen. Näin on käynyt myös Suomen ulkoasiainhallinnon uudistusten osalta, totesi va.valtiosihteeri Arto Mansala johdantopuheessaan, kun edustustonpäällikkökokous keskittyi hallinnollisiin kysymyksiin.

Ulkoministeriön tämänhetkisen uudistustyön taustalla ovat sekä kylmän sodan päättyminen että 11.9.2001 terroristi-iskujen mukanaantuomat muutokset maailman tilanteeseen ja turvallisuusuhkiin. Uudistusten viivästyminen Suomen ulkoasiainhallinnon osalta johtui myös EU-jäsenyyden ensivuosista ja siitä, että hallinnon alalla toimi viime kevääseen asti peräti neljä ministeriä. Nyt varsinaisia ulkoasiainhallinnon ministereitä on kaksi ja lisäksi pohjoismainen yhteistyö kuuluu ympäristöministeri Enestamille. Uudistamistyössä on otettu oppia myös muiden maiden kokemuksista, ja tässä hyödyllisimpiä ovat olleet yhteydet Ison-Britannian, Hollannin sekä Ruotsin ja Norjan ulkoministeriöihin.

Vuoden 2000 selvitys ulkoasiainhallinnon haasteista ja sen saama vastaanotto antoi vahvan tuen ulkoministeriölle, mutta se ei ollut kertaluonteinen hanke vaan se nimenomaan velvoitti uudistusten jatkamiseen.

Ministeriössä onkin käynnistetty johtamisjärjestelmän uudistus ja samalla korostettu johtamistaidon koulutusta. Strategiatyö aloitettiin ministeriön johdosta, ja se laajeni osastoille ja niistä vähitellen myös edustustoihin. Organisaatiota muutettiin niin, että ministeriössä on nyt 12 osastoa ja samalla hierarkiaa madallettiin. Palkkausjärjestelmä uudistuu ja korvausjärjestelmän parannukset on tarkoitus saada voimaan vuonna 2004. Siihen on myös otettu vaikutteita Ruotsista tavoitteena puolisoiden ja perheiden aseman kohentaminen.

Hallinnossa karsitaan päällekkäisyyksiä, tarkastustoimintaa kehitetään ja ministeriön viestintää kootaan ja tehostetaan talon ensimmäisellä viestintäsuunnitelmalla.