Ambassadörer befullmäktigade i nya länder

Ambassadörer befullmäktigade i nya länder

Vid föredragingen den 27 januari beslutade republikens president om nya befullmäktiganden och sidoackrediteringar.

Republikens president beslutade ackreditera chefen för Finlands ambassad i Canberra, ambassadör Lars Backström, att representera Finland också i Papua Nya Guinea, på Salomonöarna och Tonga.

Den Helsingforsbaserade ambulerade ambassadören, utrikesrådet Seija Toro befullmäktigades att representera Finland i Elfenbenskusten. Den Helsingforsbaserade ambulerande ambassadören, utrikesrådet Jukka Pietikäinen, befullmäktigades att representera Finland i Kuba.

Chefen för Finlands ambassad i Kairo från och med den 1 februari 2016, utrikesrådet Laura Kansikas-Debraise, befullmäktigades att representera Finland i Arabförbundet.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413