Uusi viisumitarra käyttöön

Uusi viisumitarra käyttöön

Suomen kaikki viisumeja myöntävät edustustot ja organisaatiot mukaan lukien rajavartiolaitos, tulli ja poliisi ovat ryhtyneet käyttämään uutta EU:n viisumitarraa 11.11.2019

Yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamista koskeva asetus (EU) N:o 2017/1370 hyväksyttiin 4.7.2017. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee alkaa käyttää uutta viisumitarraa 21.12.2019 mennessä.

Uuden viisumitarran käyttöönotto ei edellytä viisuminhakijoilta mitään toimenpiteitä. Ennen 11.11.2019 myönnetyt viisumit ovat voimassa viisumitarralle merkityn voimassaoloajan mukaisesti.