Ny ambassadör i Kairo och nytt befullmäktigande i Kambodja

Ny ambassadör i Kairo och nytt befullmäktigande i Kambodja

Republikens president har vid presidentföredragningen torsdagen den 29 december utnämnt utrikesrådet Laura Kansikas-Debraise till chef för ambassaden i Kairo i Egypten. Republikens president fattade samtidigt beslut om ett nytt befullmäktigande.

Utrikesrådet Laura Kansikas-Debraise har utnämnts till chef för ambassaden i Kairo, Egypten, med tillträde den 1 februari 2017.

Laura Kansikas-Debraise, kuva: Petri Krook

För närvarande är hon chef för enheten för exportkontroll vid utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer.

Hon har tidigare varit stationerad bland annat i Wien som ställföreträdande beskickningschef och som kanslichef för Finlands ordförandeskapsteam i OSSE. Dessutom har hon arbetat vid Finlands EU-representation i Bryssel.

Chefen för Finlands ambassad i Bangkok, ambassadör Satu Suikkari-Kleven, har befullmäktigats att representera Finland även i Kambodja.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413