Ny ambassadör till Tanzania och avdelningschef till politiska avdelningen

Ny ambassadör till Tanzania och avdelningschef till politiska avdelningen 

Pekka Hukka

Vid sin föredragning fredagen den 22 maj har Republikens president utnämnt utrikesrådet Pekka Hukka till chef för Finlands ambassad i Dar es Salaam i Tanzania från och med den 1 september 2015.

För närvarande tjänstgör Hukka på utvecklingspolitiska avdelningen som ledande sakkunnig bl.a. i förhandlingarna beträffande den internationella utvecklingsfinansieringskonferensen samt i projektet för öppenhet inom utvinningsindustrin. På ministeriet har han tidigare arbetat inom olika uppgifter vid utvecklingspolitiska avdelningen samt vid beskickningarna i Dar es Salaam samt i Paris (OEC). Dessutom har han haft uppdrag vid internationella finansieringsinstitut.

Hukka inledde sin tjänstgöring vid ministeriet 1985.

Bild: Eero Kuosmanen

Statsrådet utnämnde den 21 maj utrikesrådet Jukka Salovaara till avdelningschef för utrikesministeriets politiska avdelning för viss tid, från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2019.

För närvarande är Salovaara avdelningschef för Europaavdelningen. Förutom vid ministeriet har Salovaara bland annat tjänstgjort som understatssekreterare med ansvar för EU-ärenden vid statsrådets kansli samt som utskottsråd vid riksdagen.

För mera information: personaldirektör Vesa Lehtonen, tfn 0295 351 439.