Ny ambassadör i Köpenhamn

Ny ambassadör i Köpenhamn

Republikens president har vid sin föredragning fredagen den 10 mars utnämnt utrikesrådet Vesa Vasaratill chef för Finlands ambassad i Köpenhamn från och med den 1 september 2017.

Vesa Vasara

Vesa Vasara har varit biträdande avdelningschef för utrikesministeriets östavdelning sedan september 2014. Före det var han chef för enheten för Nordeuropa.

Vasara har tidigare varit ställföreträdare för ambassadören i Tallinn och för Finlands ständiga representant vid OSSE i Wien. Han har också tjänstgjort vid ambassaderna i Berlin, Bonn och Moskva samt vid kontoret för stabiliseringspakten för Sydosteuropa i Bryssel.

Vid utrikesministeriet har Vasara tjänstgjort vid Europaavdelningen, press- och kulturavdelningen och vid den handelspolitiska avdelningen.

Vasara började arbeta vid utrikesministeriet 1995. 

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413.