Uusi suurlähettiläs Maputoon ja yhteystoimiston päällikkö Ramallahiin

Tasavallan presidentti on esittelyssään perjantaina 27. maaliskuuta määrännyt uuden suurlähettilään Maputoon ja yhteystoimiston päällikön Ramallahiin.

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Anna-Kaisa Heikkisen Maputossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien.

Heikkinen siirtyy tehtävään Ramallahin yhteystoimiston päällikön tehtävästä, jossa hän on toiminut vuosina 2017-2020. Sitä ennen hän toimi pääministerin kansainvälisten asioiden erityisavustajana vuosina 2014-2017.

Ministeriössä työskennellessään Heikkinen on hoitanut muun muassa Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita Venäjä-yksikössä vuosina 2013-2014 ja kauppapoliittisen tiedotuksen vastuuvirkamiehen tehtäviä vuosina 2012-2013. Muuta edustustokokemusta hänellä on Petroskoista, Moskovasta ja New Delhistä.

Ulkoministeriön palvelukseen Heikkinen on tullut vuonna 2003. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Päivi Peltokosken Ramallahissa olevan yhteystoimiston päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien.

Peltokoski siirtyy tehtävään Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2014. Tätä ennen hän työskenteli edustuston päällikön sijaisena Pietarin pääkonsulaatissa. Muuta edustustokokemusta hänellä on Tallinnasta ja Moskovasta.

Ministeriössä työskennellessään Peltokoski on muun muassa hoitanut monipuolisesti Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden asioita.

Ulkoministeriön palvelukseen Peltokoski on tullut vuonna 1998. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Lisätietoja: Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, puh. 029 535 1449