Uusi sähköpostiosoite passi- ja viisumikyselyille

Ulkoministeriön oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksikkö on ottanut käyttöön uuden sähköpostiosoitteen visas.passports@formin.fi. Uudella osoitteella halutaan ohjata viisumi- ja passiasiakkaiden kyselyt oikeaan paikkaan. Tiedustelujen ohjautuminen uuteen sähköpostiosoitteeseen henkilökohtaisen osoitteen sijasta takaa sen, että loma-aikoinakin tiedusteluihin voidaan vastata ajallaan. Passi- ja viisumiyksikön toiminta on suurelle yleisölle tuttu palvelu: viime vuonna siellä käsiteltiin yhteensä 444 651 viisumianomusta. Kasvua edellisvuoteen oli yhdeksän prosenttia. Suurin osa viisumeista myönnettiin Venäjän eri toimipisteissä.


Asiakkaiden näkemys viisumihakemusten jättämisestä Lagosin suurlähetystöön/Milka Sauvala Vuonna 2002 myönnettiin yhteensä 425 884 maahantulolupaa ja kielteisiä päätöksiä tehtiin 16 409 kappaletta. Turhia anomuksia oli 2 358 kappaletta eli kaiken kaikkiaan käsiteltiin 444 651 anomusta. Lisäystä edellisvuoteen oli yhdeksän prosenttia.

Viisumeista ylivoimaisesti suurin osa myönnetään Venäjän eri toimipisteissä Moskovassa, Pietarissa, Petroskoissa ja Murmanskissa. Näiden osuus on noin 85 prosenttia kaikista maahantuloluvista. Monikertaviisumeita (ns. multiviisumi, joka oikeuttaa useampaan maahantuloon Schengen-alueelle) myönnetään yhä enemmän vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2002 Moskovassa, Pietarissa, Petroskoissa ja Murmanskissa kaikista myönnetyistä viisumeista 35 prosenttia oli monikertaviisumeita.

Viisumin käsittelymaksut eli viisumihakemuksen käsittelyn hallinnolliset kulut ovat tällä hetkellä 25-50 euroa riippuen matkan kestosta ja siitä, onko kyseessä kerta- vai monikertaviisumi. EU:ssa on parhaillaan meneillään viisumihakemusten käsittelymaksujen harmonisointi, mikä tarkoittaa, että 1. heinäkuuta 2005 otetaan käyttöön yksi yhtenäinen käsittelymaksu. Viisumihakemusten käsittelyaika on yleensä viidestä työpäivästä jopa useaan viikkoon.

Tulevaisuuden hankkeita

Tulevaisuudessa biometrisiä tunnisteita (valokuva ja sormenjälki) tullaan passien ohella ottamaan mukaan myös viisumitarroihin. Vuoden 2004 aikana Suomi ottaa käyttöön valokuvallisen viisumitarran. Tämä tulee helpottamaan henkilön identifiointia ja vaikeuttamaan viisumin väärinkäyttöä. Myös muita biometrisiä tunnisteita (kasvot ja sormenjälki) harkitaan viisumitarraan liitettäväksi.

EU:lle ollaan kehittämässä yhteistä viisumitietojärjestelmää (VIS). Sen on määrä olla osittain käytössä vuonna 2006, ja tuotantokäytössä koko laajuudessaan järjestelmän on tarkoitus olla vuonna 2009. Lisäksi joudutaan uusimaan jo yli kymmenen vuotta käytössä ollut kansallinen viisumitietojärjestelmä, osin EU:n viisumijärjestelmään liittyen, osin kansallisista lähtökohdista käsin. Tämä työ on juuri pantu vireille. Molemmilla hankkeilla tulee olemaan merkittäviä teknisiä vaikutuksia edustustojen työhön, ja ne tulevat asettamaan huomattavien taloudellisten haasteiden lisäksi suuria koulutuksellisia haasteita sekä ministeriössä että ulkomaanedustustoissa.

Lisätietoja: visas.passports@formin.fi