Uusi rahoitushaku avautuu korkeakouluille – ohjelma vahvistaa Suomen ja kehittyvien maiden koulutusyhteistyötä

Uudessa Higher Education Partnership -ohjelmassa painotetaan osallistuvien korkeakoulujen tasa-arvoista kumppanuutta. Kehitysyhteistyöohjelmalla tuetaan myös hallintohenkilöstön ja opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Suomen ja kehittyvien maiden korkeakoulujen kansainvälinen yhteistyö syvenee entisestään, kun uusi kehitysyhteistyöohjelman Higher Education Partnership (HEP) haku käynnistyy helmikuussa. Ohjelmalla avustetaan hankkeita, joissa kehitetään korkeakoulutusta ja jaetaan pedagogista sekä hallinnollista osaamista kumppanimaiden korkeakoulujen kesken. Itse hankkeet käynnistyvät vuoden 2024 alusta.

Kehittyvien maiden koulutuksen tukeminen lisää yrittäjyyttä, vähentää köyhyyttä sekä edistää tehokkaan, tasa-arvoisen ja kestävän kehityksen periaatteille pohjautuvan yhteiskunnan rakentumista.

HEP-ohjelma on jatkoa korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmalle Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI), joka päättyy vuoden 2024 aikana. Uuteen ohjelmaan voivat hakea korkeakoulut Suomesta ja yli 140 kehittyvästä maasta.

Tasa-arvoista kumppanuutta

Edeltäjästään poiketen HEP-ohjelma keskittyy entistä vahvemmin tasa-arvoisen kumppanuuden rakentamiseen Suomen ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välillä. Tavoitteena on lisätä kehittyvien maiden korkeakoulujen keskinäistä oppimista. Tasa-arvoinen kumppanuus näkyy myös rahoituksen muutoksena: Kokonaiskustannusmallin sijaan kaikki Suomen ja kumppanimaiden korkeakoulut saavat 30 prosentin kiinteän hallintokuluerän.

Uuden ohjelman tavoitteena on tukea laadukkaan, kaikille väestöryhmille sopivan ja työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen rakentamista.

Ohjelmarahoituksella tuetaan myös opettajien, hallintohenkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta.

’’Kun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua kumppanikorkeakoulujen arkeen paikan päällä, lisää tämä merkittävästi globaalin maailman ymmärrystä, kielitaitoa ja kriittistä ajattelua. Opettajien ammattitaitoa voidaan vierailujen aikana hyödyntää monin eri tavoin myös käytännön työssä’’, sanoo Opetushallituksen vastaava asiantuntija Kaija Pajala.

’’Suomella on myös paljon annettavaa opetusmenetelmien kehittämiseen ja etäoppimisen käytäntöihin kehittyvissä maissa. Korkeakoulutuksen tarve on näissä maissa huutava ja korkeakoulut kaipaavat rohkeaa uudistumista’’, täydentää ulkoministeriön neuvonantaja Pekka Seppälä.

Rahoitettavien hankkeiden sisällöllisiä painopisteitä ovat opettajien koulutus, ilmastonmuutos, erilaiset energiamuodot, kiertotalous, ruokaturva ja kestävä kehitys. Ohjelma tukee näin osaltaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeissa huomioidaan myös kunkin maan omat kehitystavoitteet.

Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa Suomessa ja kehittyvissä maissa. Ulkoministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista. Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista ja korkeakoulujen ohjeistuksesta.

Tutustu ohjelmaan ja hae rahoitusta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

HEI ICI-ohjelma(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kokemuksia HEI ICI -ohjelmasta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

 

Lisätietoja

Hakuun liittyvät asiat:

Kaija Pajala, vastaava asiantuntija, Opetushallitus

HEI.ICI@oph.fi

Kehityspolitiikkaan liittyvät asiat:

Pekka Seppälä, kehityspolitiikan neuvonantaja, ulkoministeriö

pekka.seppala@formin.fi