Nu chef för Finlands EU-representation och nya sidoackrediteringar

Nu chef för Finlands EU-representation och nya sidoackrediteringar

Republikens president har vid sin föredragning fredagen den 10 februari utnämnt utrikesrådet Marja Rislakki till chef för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen från och med den 1 september 2017.

Suurlähettiläs Rislakki

Marja Rislakki är för närvarande Finlands ambassadör till Kina. Hon har tidigare tjänstgjort som ställföreträdande ständig representant vid Finlands EU-representation och som ambassadör med ansvar för Coreper I-frågor.

Rislakki har också haft hand om beredningen av förhandlingarna om EU:s utvidgning vid EU-representationen. Dessutom har hon tjänstgjort vid Finlands ambassader i Madrid, London och Bryssel.

Marja Rislakki inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1983. Hon var utrikesministeriets första ambassadör för cybersäkerhet och har innehaft olika uppgifter i anslutning till bl.a. handelspolitiska frågor och EU-frågor. Hon har varit chef för enheten för Nordamerika vid avdelningen för Amerika och Asien. Åren 2013–2014 var Rislakki statssekreterare för näringsministern vid arbets- och näringsministeriet.

Republikens president beslutade också ackreditera chefen för Finlands ambassad i Lissabon, ambassadör Tarja Laitiainen, att företräda Finland på Kap Verde, och chefen för Finlands ambassad i Canberra, ambassadör Lars Backström, att representera Finland på Samoa.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413