Ny ambassadör till Aten och sidoackreditering till Bangladesh

Ny ambassadör till Aten och sidoackreditering till Bangladesh

Republikens president har vid sin föredragning fredagen den 24 februari utnämnt utrikesrådet Juha Pyykkö till chef för Finlands ambassad i Aten från och med den 1 april 2017.

Juha Pyykkö

För närvarande är Juha Pyykkö enhetschef för enheten för internationell miljöpolitik vid utvecklingspolitiska avdelningen. Tidigare har Pyykkö tjänstgjort vid utrikesministeriet som bland annat tjänstemannasekreterare för utrikeshandels- och utvecklingsministern och vid avdelningen för Amerika och Asien.
I fråga om beskickningar har Pyykkö erfarenhet från bland annat New Delhi, Canberra och Bangkok. Pyykkö har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1996.


Republikens president sidoackrediterar dessutom chefen för Finlands ambassad i New Delhi, ambassadör Nina Vaskunlahti att representera Finland också i Bangladesh.