Nya viseringscentraler främjar kinesernas resande till Finland

Nya viseringscentraler främjar kinesernas resande till Finland 

Kinesernas resande i Europa växer. Finland försnabbar sina viseringstjänster genom att öppna viseringscentraler i Peking och Shanghai i maj.

Till Finlands beskickningar i Peking och Shanghai lämnas det årligen in sammanlagt cirka 15 000 viseringsansökningar. Verksamheten är som livligast på våren och sommaren samt i jultider då företagsrepresentanter och fritidsresenärer ansöker om visum till Finland. Som mest inlämnas över 400 viseringsansökningar per vecka till Finlands beskickningar.

Sibeliusmonumentet i Tölö i Helsingfors lockar busslaster med turister i synnerhet under sommarmånaderna. Foto: Paul Joseph, Flickr, CC 2.0.
Sibeliusmonumentet i Tölö i Helsingfors lockar busslaster med turister i synnerhet under sommarmånaderna. Foto: Paul Joseph, Flickr, CC 2.0.

Behandlingen av viseringsansökningar i Kina effektiveras 

”Antalet viseringssökande till Finland ökar kontinuerligt", berättar teamledaren för viserings- och migrationsteamet vid Finlands ambassad i Peking Kirsi Puronpää.

”Kineserna som ansöker om visum vill i synnerhet uppleva Finlands rena natur och förstås se var jultomten bor."

Beskickningarnas lokaler har blivit för små då kundmängden har ökat. Lösningen är att utlokalisera verksamheten.

"Vi har fått uppskattning för vår effektiva och vänliga service. Vi vill utveckla den så att vi kan betjäna ett ännu större antal kunder", säger teamledaren för viserings- och migrationsteamet vid generalkonsulatet i Shanghai Patricia Löflund Siclait.

De kinesiska turisternas övernattningar i Finland ökar snabbt och ett skäl till det är den ständiga favoriten jultomten. Foto:  Visit Finland, Flickr, CC 2.0.
De kinesiska turisternas övernattningar i Finland ökar snabbt och ett skäl till det är den ständiga favoriten jultomten. Foto: Visit Finland, Flickr, CC 2.0.

Turisten måste hållas nöjd

Kinesernas utlandsresande har ökat kraftigt. År 2014 besökte cirka sju miljoner kineser Europa och fram till år 2020 väntas antalet stiga till och med till 100 miljoner.

EU-länderna för en aggressiv och aktiv marknadsföring i Kina. Servicen skräddarsys för kinesernas särskilda behov. Så att möjligast många kineser som planerar en Europaresa ska välja Finland, bör alla viktiga delområden inom turismen vara i skick.

”Genom att öppna viseringscentralerna vill vi försäkra oss om att viseringstjänsterna inte för Finlands del blir någon flaskhals”, säger chefen för allmänhetstjänsterna vid utrikesministeriet Lauri Aaltonen.

Viseringsservicen försnabbas då viseringscentralen i Shanghai öppnar i maj. Bild: Patricia Löflund Siclait.
Viseringsservicen försnabbas då viseringscentralen i Shanghai öppnar i maj. Bild: Patricia Löflund Siclait.

På Kinas marknad med stenhård konkurrens behövs även andra åtgärder för att locka kinesiska resenärer till Finland.

”Lockandet av kinesiska resenärer till Finland förutsätter insatser från alla aktörer. Samarbetet har intensifierats och jag är förvissad om att vi lyckas på den här punkten”, konstaterar Finlands ambassadör i Peking Jari Gustafsson.

Utsikterna är lovande. Enligt statistiken ökade de kinesiska turisternas övernattning i Finland i januari-februari 2015 med 33 procent jämfört med ifjol och i Lappland till och med med över hundra procent.

Viseringscentralerna fungerar enligt testat koncept

De som ska resa till Finland kan från och med den 22 maj lämna in viseringsansökningar till viseringscentralen i Shanghai. Viseringscentralen i Peking öppnas den 25 maj.

Även de andra nordiska länderna använder samma viseringscentraler. VFS Global ansvarar för mottagningen av visum och tidsbokningsarrangemangen och företaget har erfarenhet av skötseln av Finlands viseringscentraler i Ryssland, Ukraina och Thailand.

Viseringscentralerna i Peking och Shanghai klarar av att ta emot hundratals ansökningar per dag. Ärendehanteringen underlättas också av de tilläggstjänster viseringscentralen erbjuder, såsom möjlighet att ta passfotografier, använda internet och beställa viseringsbeslutet direkt hem.

För mera information: teamledaren för viserings- och migrationsteamet vid ambassaden i Peking Kirsi Puronpää, tfn +86-10-85198300, kirsi.puronpaa@formin.fi, och teamledaren för viserings- och migrationsteamet vid generalkonsulatet i Shanghai Patricia Löflund Siclait, tfn +86-21-52929900, patricia.loflund-siclait@formin.fi (tidsskillnad till Kina + 5 timmar).