Nya ambassadörer till Chile och Nigeria

Nya ambassadörer till Chile och Nigeria

Republikens president utnämnde den 16 maj följande nya beskickningschefer:

Mika-Markus Leinonen. Foto: UM
Utrikesrådet Mika-Markus Leinonen till chef för Finlands ambassad i Santiago de Chile i Chile från och med den 1 januari 2015.

Leinonen övergår till Santiago från Bryssel, där han sedan 2007 har tjänstgjort inom Europeiska unionens civila krishanteringsuppgifter, bland annat som direktör för enheten som ansvarar för civil krishantering vid ministerrådets sekretariat. I Bryssel har han även arbetat vid Finlands ständiga representation vid EU, Nato-representationen och vid Finlands ambassad. I början av sin karriär arbetade Leinonen vid Finlands ambassad i Santiago.

Vid utrikesministeriet har Leinonen skött olika uppgifter vid handelspolitiska och politiska avdelningarna.

Leinonen har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1990.

Pirjo Suomela-Chowdhury. Foto: UM
Utrikesrådet Pirjo Suomela-Chowdhury till chef för Finlands ambassad i Abuja i Nigeria från och med den 1 september 2014.

Suomela-Chowdhury som inlett sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1997 arbetar för närvarande vid ministeriets utvecklingspolitiska avdelning som chef för enheten för FN:s utvecklingsfrågor. Inom utrikesministeriet har hon också arbetat vid politiska avdelningen, avdelningen för globala ärenden och vid sekretariatet för nordiskt samarbete.

Av Finlands utrikesbeskickningar har Suomela-Chowdhury tjänstgjort vid ambassaderna i Pe-king och Santiago de Chile.

För mera information: chefen för personalförvaltningen Vesa Lehtonen, tfn 029 535 1439