Nya ambassadörer i Moçambique, Japan och Argentina

Nya ambassadörer i Moçambique, Japan och Argentina

Vid föredragningen fredagen den 22 april utnämnde republikens president tre nya beskickningschefer från och med den 1 september 2016.

Laura Torvinen

Utrikesrådet Laura Torvinen utnämndes till chef för Finlands ambassad i Maputo, Moçambique.

Torvinen arbetar för närvarande som chef för enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut. Hon har tidigare arbetat bland annat som rådgivare på avdelningen för utvecklingspolitiska och globala frågor vid utrikesministeriet.

Inom utrikesrepresentationen har hon tidigare erfarenhet av ambassaden i Maputo och av EU-representationen i Bryssel.

Torvinen har också arbetat vid finansministeriet, Moçambiques jordbruksministerium, Kyrkans utlandshjälp och Servicecentralen för utvecklingssamarbete (Kepa).

Hon har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1991.

Jukka Siukosaari

Utrikesrådet Jukka Siukosaari har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Tokyo, Japan. Siukosaari har varit ambassadchef i Buenos Aires sedan 2012.

Han har tjänstgjort vid utrikesministeriet bland annan som enhetschef vid Europaavdelningen och vid avdelningen för globala frågor. Han har erfarenhet av utrikesrepresentationen förutom från Buenos Aires även från London, Pretoria, Rom och Dublin.

Han har också arbetat som internationell expert vid Finlands Läkarförbund.

Siukosaari har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1995.

Teemu Turunen

Utrikesrådet Teemu Turunen har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Buenos Aires, Argentina. Turunen flyttar till Buenos Aires från uppdraget som chef för enheten för konsulära ärenden.

Han har tidigare arbetat som ledare för kris- och biståndsteamet och vid enheten för EU-rätt.

Han har erfarenhet av utrikesrepresentationen från Peking, Madrid, Damaskus och Caracas.

Han har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2001.

Republikens president beslutade samtidigt att ackreditera chefen för Finlands ambassad i Kuala Lumpur från och med den 1 maj 2016, ambassadör Petri Puhka, att representera Finland även i Brunei.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, chef för personalförvaltningen, tfn 0295 351 439.