Nya beskickningschefer till Bangkok, Pretoria och S:t Petersburg

Nya beskickningschefer till Bangkok, Pretoria och S:t Petersburg

Republikens president utnämnde vid föredragningen fredagen den 8 april tre nya beskickningschefer från och med den 1 september 2016.

Satu Suikkari-Kleven

Utrikesrådet Satu Suikkari-Kleven har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Bangkok. För närvarande är Suikkari-Kleven chef för rättstjänstens enhet för folkrätt vid utrikesministeriet.

Hon har tidigare arbetat bl.a. på politiska avdelningen där hon ledde teamet för FN:s säkerhetsråd och i enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter.

Inom Finlands utrikesrepresentation har hon tjänstgjort vid ambassaden i Oslo och Finlands FN-representation i New York. Dessutom har Suikkari-Kleven arbetat bl.a. på byrån vid Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter i Strasbourg och vid FN:s flyktingkommissariat UNHCR i Genève och Afghanistan.

Suikkari-Kleven har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1998.

Kari Alanko

Utrikesrådet Kari Alanko har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Pretoria.

Alanko övergår till Pretoria från uppgiften som biträdande avdelningschef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern.

Han har tidigare varit bl.a. Finlands ambassadör i Maputo och Hanoi och chef för enheten för södra Afrika.

Alanko är anställd vid utrikesministeriet sedan 1985.

Marja Liivala

Utrikesrådet Marja Liivala har utnämnts till chef för generalkonsulatet i S:t Petersburg.

Liivala flyttar till S:t Petersburg från utrikesministeriets östavdelning där han är chef för Rysslandsenheten.

Före detta har Liivala innehaft ett flertal olika uppdrag vid östavdelningen och varit ministerråd vid Finlands ambassad i Moskva.

Hon är anställd vid utrikesministeriet sedan 1997.