Nya beskickningschefer i Ankara och Genève

Nya beskickningschefer i Ankara och Genève

Vid föredragningen fredagen den 29 april utnämnde republikens president två nya beskickningschefer från och med den 1 september 2016.

Päivi Kairamo

Utrikesrådet Päivi Kairamo har utnämnts till chef för Finlands ambassad i Ankara, Turkiet.

Kairamo flyttar till Ankara från Genève där hon tjänstgjort som chef för Finlands ständiga representation sedan 2012.

Tidigare har Kairamo tjänstgjort som kanslichef och utrikespolitiskt rådgivare för republikens president.

Hon har också arbetat vid bland annat Europeiska kommissionen och Finlands ständiga representation i Europeiska unionen.

Terhi Hakala

Utrikesrådet Terhi Hakala har utnämnts till chef för Finlands ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève.

För närvarande arbetar Hakala som avdelningschef för östavdelningen vid utrikesministeriet.

Tidigare har Hakala bland annat tjänstgjort som Finlands ambassadör i Indien, som chef för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s insats i Georgien och som ambulerande ambassadör i Sydkaukasien.

Hon är anställd vid utrikesministeriet sedan 1988.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, chef för personalförvaltningen, tfn 0295 351 439