Uuden viisumisäännöstön soveltaminen alkaa 2.2.2020

EU päivittää viisumisäännöstöä helpottaakseen matkailijoiden tilannetta ja ottaakseen käyttöön lisäkeinoja vastata laittoman muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin. Suomi alkaa soveltaa uutta viisumisäännöstöä 2.2.2020 alkaen yhdessä muiden Schengen-maiden kanssa.

Uudella viisumisäännöstöllä nopeutetaan ja selvennetään menettelyjä muun muassa seuraavasti:

  • viisumihakemuksen voi jättää 6 kuukautta ennen matkaa
  • otetaan käyttöön yhdenmukaiset säännöt toistuvaisviisumin myöntämiseen: hakijoille, joilla on moitteeton viisumihistoria, voidaan myöntää toistuvaisviisumeja, joiden voimassaoloaika pitenee vaiheittain 1 vuodesta 5 vuoteen

Viisumimaksu korotetaan 80 euroon ja 6-11 vuotiailla 40 euroon, jotta jäsenmaat pystyvät paremmin kattamaan hakemusten käsittelykulut. Viisumihelpotussopimuksissa (esim. Venäjä) määriteltyihin alennettuihin käsittelymaksuihin ei tule viisumisäännöstön voimaantulon myötä muutosta.