Utopia ulkopolitiikassa -teos ilmestyi

Utopia ulkopolitiikassa -teos ilmestyi

Entä jos Suomen ulkopolitiikalla olisi nykyistä suuremmat resurssit ja ulkopolitiikkaa suitsivat perinteet olisivat nykyistä heikommat? Tämä kuvitteellinen lähtökohta on ulkoministeriön uusimmassa julkaisussa Utopia ulkopolitiikassa: sarja visioita Suomen asemasta maailmassa. 

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö ja Turun yliopiston valtio-opin laitos pyysivät kymmenkuntaa eturivin nuoremman polven kansainvälisen politiikan tutkijaa kirjoittamaan Suomen ulkopolitiikasta uudella otteella.

Artikkelisarjan lähtökohtana on kuviteltu tilanne, jossa Suomen ulkopolitiikalla olisi käytössään huomattavasti nykyistä suuremmat materiaaliset resurssit ja jossa ulkopolitiikkaa suitsivat perinteet olisivat paljon nykyistä heikommat.Liiallisen yleisyyden välttämiseksi tutkijoita ohjattiin tarttumaan mahdollisimman konkreettisiin visioihin – aikajänteen visioilleen he saisivat itse määrittää.

Artikkelisarjan kysymyksenasettelu lienee ainutkertainen Suomen realistisessa, kovan ulkopoliittisen keskustelun traditiossa.

Turun Sanomat sitoutui julkaisemaan sarjan kokonaisuudessaan pääkirjoitussivunsa pitkinä, syvällisen analyysin mahdollistavina alioina. Artikkelit julkaistiin 24.10.2013 – 3.4.2014 välisenä aikana. Niiden jonkin verran laajennetut versiot julkaistaan nyt Utopia ulkopolitiikassa: sarja visioita Suomen asemasta maailmassa -teoksessa.

Teokseen on liitetty Turun Sanomien artikkelisarjan pohjalta julkaisema pääkirjoitus sekä teoreettisempi yhteenveto sarjaan liittyvistä haasteista ja mahdollisesta laajemmasta merkityksestä.Julkaisun ovat toimittaneet tohtorikoulutettava (VTM) Ville Sinkkonen ja kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt Turun yliopistosta.

Julkaisua voi tilata osoitteesta www.kopistore.fi.   Se on luettavissa myös sähköisenä ulkoministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja: ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö  STU-00@formin.fi