Unmiks chef Harri Holkeri: Inga framsteg över en natt

"Utvecklingen i Kosovo framskrider ibland en millimeter i taget och ibland två bakåt. Under de förhållandena sker inget över en natt", berättade FN:s generalsekreterares särskilde representant Harri Holkeri vid utrikesministeriets presskonferens i Helsingfors fredagen den 2 januari. "Det viktigaste är att utveckling sker och att den går i rätt riktning. Kosovo är ingen omöjlig uppgift", betonade Holkeri.

Holkeri, som i drygt fyra månader fungerat som chef för Unmik, FN:s interimsförvaltning i Kosovo, redogjorde för situationen i området och kommenterade valresultatet i Serbien. I en intervju i Hufvudstadsbladet samma dag bedyrade chefen för Unmik att han inte tänker ge upp, trots att utmaningarna är omfattande.

Vid ett möte i Wien i oktober kom representanterna för Pristina och Belgrad överens om att inrätta fyra så kallade dialogarbetsgrupper. Avsikten var att man inom arbetsgrupperna skulle ta upp praktiska frågor såsom återflyttningen redan i november, men valen i Serbien ledde till förseningar i projektet. I december lade Holkeri fram ett dokument i åtta punkter, där de s.k. Kosovo-standarderna definieras. Till dessa hör bl.a. inrättande av en rättstat och demokratiska institutioner. Utvecklingsriktlinjerna iakttas noggrant och varje kvartal rapporterar Unmik om dessa för FN:s generalsekreterare. Målsättningen är att man sommaren 2005 skall kunna granska situationen i Kosovo och bedöma förutsättningarna för en diskussion om Kosovos status. Holkeri påpekade att 18 månader är en relativt kort tid och att man har ett "hårt jobb" framför sig.

"I den mellanrapport som jag nu arbetar med kan jag redan räkna upp en del positiva saker. Privatiseringen har inletts, om än i blygsam skala. Man har även gjort framsteg när det gäller Kosovos polisväsende, man har i allt större utsträckning lyckas engagera lokala krafter i polisarbetet och poliserna representerar flera etniska grupper, nämnde Holkeri.

FN:s interimsförvaltning i Kosovo är FN:s största administrativa projekt någonsin. Inte heller Holkeri känner till det exakta antalet personer som arbetar inom förvaltningen, men uppskattade att det rör sig om ca tiotusen. Interimsförvaltningen biträds av en slags "vängrupp", contact group, som består av EU:s medlemsstater och de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet, förutom Kina. "Genom denna 'faddergrupp' har Unmik kontakt med FN:s kärna och de centrala länderna", förklarade Holkeri.

Vid de val som nyligen hölls i Serbien segrade den nationalistiska oppositionen. Holkeri konstaterade att resultatet var väntat och följde prognoserna i flera opinionsundersökningar. Han ville dock betona att valsegern inte var så stor att inte de moderata krafterna tillsammans skulle kunna bilda regering. "Jag har läst många valanalyser, de är inte så besynnerliga", konstaterade Holkeri. "Som före detta oppositionsledare vet jag att oppositionen, när ekonomin är i oordning och ingenting sker, har en tendens att vinna".

Valen medförde dock osäkerhet och försenade diskussionerna mellan Pristina och Belgrad. Holkeri hoppas på en snabb regeringsbildning i Belgrad, så att man så fort som möjligt kan ta itu med arbetet. Han förväntar sig dock inte att regeringsbildningen slutförs förrän efter det ortodoxa nyåret i mitten av januari.

"Det är självklart att man bör kunna komma överens om Kosovos status inom rimlig tid. Nu råder det en ovisshet över områdets ställning som stör arbetet", konstaterade Holkeri.

Det ekonomiska läget i Kosovo är fortfarande en utmaning; arbetslösheten närmar sig sextio procent och nästan en tredjedel av befolkningen får klara sig på mindre än en dollar per dag. Ett av de ekonomiska problemen är det föråldrade elkraftverket. Över 40 procent av kraftverkets kunder, såväl privatpersoner som företag, betalar inte sina energiräkningar. Chefen för Unmik ingrep och krävde en ändring. "Inte heller annars är jag särskilt populär i området, och så går jag dessutom och stänger av elen och lämnar räkningarna till indrivning", log Holkeri.

Holkeri framförde sitt särskilda tack till utrikesministeriet för den experthjälp han fått. "Som alla vet hade jag ingen kännedom om Balkan när jag fick uppdraget. Nu har jag fyra och en halv månads erfarenhet, vilket inte är mycket. Som tur är finns det rikligt med Balkankännedom i Finland, både vid utrikesministeriet och inom medborgarorganisationerna." Holkeri beskrev utvecklingen av Kosovo som sin karriärs svåraste uppdrag och riktade även ett tack till Finlands medier och medborgare. "Den allmänna opinionen i Finland har stött mitt arbete. Tack för det", avslutade Holkeri.YK