Unicefs generaldirektör lovordade Finlands utvecklingspolitik

Helsingfors (FNB)
Generaldirektören för FN:s barnfond Unicef, Carol Bellamy, lovordade Finlands utvecklingspolitik på måndagen i Helsingfors.

- Finland har målmedvetet stött länder som inte hela tiden förekommer i rubrikerna. Ni har inte hastat iväg till samma plats som alla andra utan utfört ett långsiktigt arbete. Det är lovvärt, sade Bellamy.

Som exempel på ett arbete bakom rubrikerna nämnde Bellamy Tchad, där Finland varit med om att finansiera vaccinerings- och vattenprogram.

- Unicef och Finland har ett långt och gott samarbetsförhållande. Finland har redan länge hört till de tio viktigaste biståndsgivarna, fortsatte Bellamy.

Enligt Finlands nya utrikespolitiska linjedragning, som godkändes i torsdags, ökas anslagen för utvecklingssamarbete så att de år 2007 är uppe i 0,44 procent av bruttonationalprodukten. Den andel om 0,7 procent som man enats om i FN strävar man efter att nå år 2010.


Fem grundpelare


Bellamy, som lett organisationen i nio år, har koncentrerat Unicefs verksamhet kring fem grundpelare. Dessa principer är spädbarnsvård och en sänkt barnadödlighet, vaccinationstjänster, erbjudande av grundutbildning för alla barn, stoppande av spridningen av aids och skyddet av barn mot våld och utnyttjande.

- Dessa principer fungerar även omlott. ju längre pojkar och flickor går i skola, desto mindre är sannolikheten att de blir offer för barnhandeln. Det samma gäller för aids. Man har kunnat konstatera att i proportion färre barn som går i skola insjuknar än barn som inte gör det, upplyste Bellamy.

Samtidigt påminde Bellamy om att kampen mot den internationella människohandeln fungerar med hjälp av samarbete: å ena sidan utbildas barn och unga att inse farorna och å andra sidan försöker man få fast de som bedriver människohandel genom att effektivera övervakningen.

Inom Unicef arbetar drygt 7 100 personer och organisationen arbetar i 162 länder. Alla organisationens medel fås i form av donationer, till största delen från olika länders regeringar. De största bidragsgivarna i absoluta tal är Förenta staterna, Japan och Nederländerna. Mest pengar per person donerade Norge, Sverige och Luxemburg (2002 års statistik).

Unicef har fått Nobels fredspris två gånger: år 1965 och år 2000. 2000 års pris delade Unicef med FN och dess generalsekreterare Kofi Annan. (FNB)


YK