UN Womens chef: Ge kvinnorna den makt som tillkommer dem

UN Womens chef: Ge kvinnorna den makt som tillkommer dem

”Senast år 2030 bör vi leva i en värld där kvinnan är jämställd, både i fredstid och under konflikter. Finland och det övriga Norden kan leda detta arbete”, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, som är chef för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

UN Women
FN:s jämställdhetsorganisation UN Womens generaldirektör Phumzile Mlambo-Ngcuka besökte Helsingfors 9–10 juni. Foto: Sampo Leino/Massive Helsinki

Enligt UN Womens chef Phumzile Mlambo-Ngcuka borde kvinnor ges den roll och den makt som tillkommer dem – såväl under konflikter som i fredstid.

”Kvinnor och flickor ska inte bara betraktas som offer, utan som aktiva deltagare, som bör vara med i det fredsbyggande arbetet”, sade sydafrikanska Mlambo-Ngcuka som besökte Finland för första gången i samband med  ett seminarium på Ständerhuset i Helsingfors.

Seminariet handlade om kvinnors deltagande i freds- och statsbyggande och bland talarna fanns också president Tarja Halonen och utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Mlambo-Ngcuka arbetade under bägge Geneveförhandlingarna med syriska kvinnor och fick tillsammans med sina kollegor verkligen ta i för att få kvinnorna ens i närheten av förhandlingsbordet.

”Jag har träffat syriska kvinnor som arbetar hårt för gemensamma mål, som är framsynta och som har satt i gång förlikning och fredsarbete. Och jag har också sett hur dessa kvinnor lämnats utanför de officiella förhandlingsrummen. Så här kan det inte fortsätta”, säger Mlambo-Ngcuka.

Alla har rätt till utbildning

Mlambo-Ngcuka, som har lett FN:s jämställdhetsorganisation sedan juli ifjol, underströk tydligt att kvinnor och flickor ska ha makt att bestämma om sina egna kroppar, och att alla flickor ska ha rätt till utbildning.

”I Afghanistan har vi sett att allt fler flickor får gå i skola, men de straffas för det. Och det färska kidnappningsfallet där skolflickor i Nigeria rövades bort är ett världsomfattande problem, inte bara något som förekommer i Nigeria.”

Mlambo-Ngcuka betonade att FN:s resolutioner i sig inte förändrar världen. Det avgörande är vad vi gör med dem.

”Kvinnor behövs
inte bara för gruppfotots skull”

President Halonen var inne på samma linje när det gäller kvinnors roll vid fredsbyggande: ”Kvinnorna ska vara aktivt med när besluten tas. Det får inte vara så att kvinnorna bara finns med för att förgylla gruppfoton.”

Halonen verkar som en av ordförandena för FN:s befolkningsfonds arbetsgrupp på hög nivå, och deltar därigenom aktivt i verksamhet som främjar flickor och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

”Sexuellt våld har följder för människors liv och för samhällen i flera generationer. Efter krig är allting annorlunda. Våldet förblir ofta en del av vardagen för många familjer också efter att konflikten är över”, påpekade hon.

Doktoranden Fadumo Dayib från Helsingfors universitet hoppas på fler kvinnor i beslutsfattandet. Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä
Doktoranden Fadumo Dayib från Helsingfors universitet hoppas på fler kvinnor i beslutsfattandet. Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä

Finland förbundet till
FN:s jämställdhetsorganisations verksamhet

Enligt utvecklingsminister Haavisto lönar det sig att försöka påverka konflikter så tidigt som möjligt.

”Vi ska läsa av tidiga signaler och ingripa, inte vänta tills läget är bortom kontroll. Det civila samhället fungerar ofta aktivt även mitt i en konflikt. Vi borde förena våra krafter med lokala aktörer istället för att det internationella samfundet utvecklar överlappande verksamhet.”

Finland har starkt förbundit sig till UN Womens arbete och har utökat sitt finanseilla bidrag i stor utsträckning under de senaste åren. För närvarande är Finland organisationens tredje största finansiär, vilket återspeglar hur viktig jämställdheten är så väl i Finlands regeringsprogram som i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och i utrikesförvaltningens FN-strategi.

Pirjo-Liisa Heikkilä

Muualla verkossa