UM sai kiitettävän arvosanan Team Finland -palveluistaan

Yritykset ovat antaneet kiitettävän arvosanan Team Finland -vienninedistämispalveluista Suomen edustustoissa maailmalla ja ulkoministeriössä Helsingissä. Tämä ilmenee yrityksille suunnatusta kyselystä, jossa yritykset arvioivat Team Finland -palveluiden hyödyllisyyttä ja tuen saamista.

Kyselyyn vastasi 394 yritystä, joiden antamien arvosanojen keskiarvo oli kiitettävä 4,3. Vastaukset annettiin asteikolla 1–5, joista 5 oli paras arvosana. Tulos on erittäin hyvä, sillä myös vuonna 2021 Team Finland -työtä tehtiin maailmalla ja ministeriössä jatkuvasti muuttuvassa koronapandemiatilanteessa.

Kyselyllä selvitettiin myös ohjausta muiden Team Finland -verkoston organisaatioiden palvelujen pariin ja oliko vastaajille tästä ohjauksesta hyötyä. Lisäksi kysyttiin TF-verkoston tuottamasta liiketoimintahyödystä. Kysymykseen vastanneiden antama keskiarvo oli 3,9.

Kysely toimii tärkeänä työkaluna TF-verkoston vienninedistämispalvelujen kehittämisessä. Kysely tehdään myös kuluvan vuoden aikana. 

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Ulkoministeriö on yksi sen ydintoimijoista.