Utrikesministrarna eniga: Platsfördelningen i Europaparlamentet bör justeras

Tjeckiska republikens utrikesminsiter Jan Kavan och Finlands utrikesminsiter Erkki Tuomioja är ense i att platsfördelningen i Europaparlamentet bör justeras så att befolkningsmässigt lika stora länder har lika många representanter. Kavan och Tuomioja samtalade på tisdagen i Helsingfors.

"Det är klart att ett land vars befolkning ör större, kan inte ha mindre antal parlamentariker, än ett land med mindre befolkning. I Nice-fördraget avtalade man att Tjeckien när det blir EU-medlem kommer att få 20 mandat i Europaparlamentet.

"Det är fråga om jämlikhetsprincipen", konstaterade utrikesminister Kavan. "Om Ungern och Tjeckien får 20 mandat i parlamentet, medan Portugal, Grekland och Belgien har 22, så strider det mot jämlikhetsprincipen."

Vid sidna av ärenden rörande EUs utvidning, diskuterade utrikesministrarna de finländsk-tjeckiska ekonomiska relatioenrna och handelspolitiken. Utrikesministrarna trodde att de finläöndska inveserignarna i framtiden skulle öka, i synnerhet efter det tjeckiska EU-medlemskapet.

"De finländska investerarna har redan nu visat större intresse för Tjeckien än tidigare", konstaterade Kavan.

Utrikesministrarna diskuterade också frågor rörande Euroaps säkerhet och fösvar samt försvarsalliansen Nato och dess utvidgning.

"Vi har på många sätt samma uppfattning om de frågior som vi diskuterat", sade tuomioja.

Utrikesminister Kavan träffade under sitt endagsbesök även statsminister Paavo Lipponen, medlemmar av riksdagens stora utskott och utrikesutskott samt den för någon tid sedan som FNs generalförsamling fungerande ordföranden, f.d. statsministern Harri Holkeri.

EU
EU-jäsenyys
NATO
puolustuspolitiikka
ulko- ja turvallisuuspolitiikka