Ulkoministeriön uusi julkaisu: Suomi hyötyy monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön tukemisesta

Monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen on Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen tavoite. Ulkoministeriön elokuussa valmistuneessa julkaisussa alleviivataan Suomen sitoutumista monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön, sääntöpohjaisuuteen ja kansainväliseen oikeuteen sekä esitellään esimerkkejä Suomen vahvuuksista ja mahdollisuuksista.

Rajat ylittävien globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää sääntöpohjaisuuteen ja kansainväliseen oikeuteen perustuvaa yhteistyötä. Ulkoministeriön tuoreessa julkaisussa "Uuden yhteistyön aika: ulkoministeriö monenkeskisen yhteistyön vahvistajana" esitellään ajatuksia monenkeskisen yhteistyön tueksi tavoitteiden ja esimerkkien avulla.

Julkaisussa tuodaan esiin Suomen vahvuuksiin perustuvia esimerkkejä teemoista, mihin ulkoministeriö aikoo lähivuosina keskittyä monenkeskisessä kansainvälisessä yhteistyössä. Teemoista nousevat esiin yhdenvertaiset oikeudet ja osallistuminen, ilmaston ja ympäristön muuttuva tila, vastuunkanto uudessa informaatioympäristössä, osaaminen rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä, oikeudenmukainen ja demokraattinen maailma sekä tulevaisuuden älykkäät yhteiskunnat. Teemat eivät ole toisistaan erillisiä, vaan niitä leimaa keskinäisriippuvuus.

”Monenkeskisellä yhteistyöllä on saatu aikaan valtava määrä hyviä asioita maailmassa. Monille meistä ne ovat niin itsestään selviä, ettemme aina edes tunnista niitä. Millainen olisi yhteiskunta ilman toimivaa oikeuslaitosta tai vailla ihmisoikeuksia? Entä maailma ilman YK:n ruoka-apua, maailman terveysjärjestöä tai kansainvälistä oikeutta?" Ulkoministeri Pekka Haavisto

Monenkeskinen yhteistyö kiinteä osa turvallisuuttamme

Nykyisessä hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston vuonna 2020 valmistuneessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan monenkeskisen yhteistyön olevan kiinteä osa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Monenkeskinen toimintamme perustuu sekä kansalliseen etuun että haluun tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi ja parempi.

Suomen tulee määrätietoisesti työskennellä kansainvälisellä kentällä ja viestiä omista tavoitteistaan, jotta pystymme olemaan mukana vaikuttamassa kehityksen suuntaan. Ulkoministeriön julkaisu pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Se tukee osaltaan myös Suomen kampanjaa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024 ja pidemmällä aikavälillä ehdokkuutta YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2029-2030.