Utrikesministeriet fyller 85 år - har öppet hus på Helsingforsdagen

Utrikesministeriet firar i år sitt 85-årsjubileum. Till dess ära har UM även i år öppet hus på Helsingforsdagen den 12 juni och inbjuder medborgarna att bekanta sig med ministeriets verksamhet och lokaliteter på Skatudden i Helsingfors. Dörrarna är öppna klo 15-19 i huvudbyggnaden Sjöekipaget, Marinkaserngatan 5 D samt Maringatan 22 , i press- och kulturavdelningen, Kanalgatan 3 C, i avdelningen för utvecklingspolitik, Meripaja, Skatuddskajen 3 och i gamla myntverkets lokaliteter, Kanalgatan 4 . Även ministeriets Europainformationsbyrå i Glaspalatset har öppet hus, Simonsgatan 1.

Utrikesminister Erkki Tuomioja öppnar dagarna i Sjöekipaget kl. 15.00, medan utrikeshandels- och biståndsminister Paula Lehtomäki talar samtidigt i Meripaja.

Till buds står ett mångsidigt program som presenterar UMs verksamhet. Den första föreläsningen i Ritarikatu-salen i Sjöekipaget hålls av chefen för rättsavdelningen, Erkki Kourula, som nyligen utsågs till medlem av internationella brottsmålsdomstolen. Kourula berättar om vad domstolen gör och hur den bidrar till ökad säkerhet.

Chefen för avdelningen för globaliseringsärenden Hannu Kyröläinen belyser FNs situation och Europa-avdelningens chef Jan Store redogör för EUs utvidgning. Tiina Myllyntausta från protokollsavdelningen berättar om besök på hög nivå, dvs, vad allt man gör innan den utländska gästens plan landar och svarta bilar kör iväg mot hederskompani och galamiddag. Chefen för handelspolitiska avdelningen Antti Kuosmanen bedömer utrikeshandelns betydelse för Finland och redogör för UMs verksamhet inom handeln. biträdande chefen för politiska avdelningen Aapo Pölhö talar om konfliktförebyggande och krishantering och östavdelningens enhetschef Laura Kakko berör närområdessamarbete.

Samtidigt presenteras UMs verksamhet i Sjöekipagets Engelsal, t.ex. vilka konsultjänster som erbjuds medborgarna och hur man kan anställas på ministeriet. Medborgarna kan även ställa frågor till tjänstemännen om UM.

I utrikesministeriets museum, Sjöekipaget 5 D, förevisas den första filmen om Finland, "Finlandia", från år 1922 samt presenteras Engels skapelses, Sjöekipagets, historia och arkitektur.

I press- och kulturavdelningens "magasin" i rödtegel visas bl.a australiska televisionens program om Finland, görs videobesök till Finlands ambassader i Berlin, Stockholm och Washington, presenteras avdelningens verksamhet som finländska kulturevenemang utomlands, pressarrangemang vid internationella möten samt journalistbesök. Även Europainformationens verksamhet och UMs webbsidor presenteras.

I foajen i Meripaja finns utställningar som förtäljer om FN-millenniets åtta utvecklingsmål och Finlands ulandsförbindelser. Med äro även Medborgarorganisationernas utvecklingsbiståndsarbete och rekryteringen av finländare till internationella organisationer. I myntverket diskuteras bl.a utvecklingen i arabländerna och frågas om Finland ger Afrika uselt med bistånd. Även den humanitära hjälpen, partnerskapet med medborgarsamhället samt naturskydd och utvecklingssamarbete berörs.

Ytterligare information: Europainformationens chef Pirkko Hämäläinen, tel. 1605 5813, och informationsenhetens chef Erja Tikka tel. 1605 5818, 040 532 9764.Utrikesministeriet har öppet hus på Helsingforsdagen den 12.6.