Ulkoministeriö on mukana tukemassa suomalaisen liikunnan ja urheilun kansainvälistymistä

Ulkoministeriö on mukana tukemassa suomalaisen liikunnan ja urheilun kansainvälistymistä

Liikunta ja urheilu ovat ulkoministeriölle yksi monista keinoista edistää kansainvälistä yhteistyötä. Ulkoministeriö on myös mukana tukemassa suomalaisen liikunnan ja urheilun kansainvälistymistä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa, selviää valtion liikuntaneuvoston tänään julkaisemasta ulkoministeriön liikkumisen ja liikunnan tuloskortista.

Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreille.

Käytännössä kaikkien ministeriöiden toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan.

Ulkoministeriön tavoite edistää liikuntaa ja urheilua liittyy Suomen kansainvälisen aseman, kestävän kehityksen, tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen.

Liikunta ja urheilu ovat ulkoministeriölle yksi keinoista edistää kansainvälistä yhteistyötä ja Suomelle tärkeitä asioita. Ulkoministeriö on ollut mukana toteuttamassa Kiina-Suomi -talviurheilun teemavuotta vuonna 2019.

Liikunta on myös mukana muutamissa ulkoministeriön rahoittamissa kehitysyhteistyötä edistävissä hankkeissa.

Tuloskortissa nostetaan keskeisimmäksi ulkoministeriön hallinnonalan kehittämiskohteeksi kestävän liikkumisen ja liikunnan entistä paremman hyödyntämisen  osana kehitysyhteistyötä

ja Suomelle kansainvälisesti tärkeitä asioita, kuten kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.


Tuloskorttien taustaraportti liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa