Utrikesministeriet och IFC presenterar ny klimatfond

Finland fattade nyligen beslut om en omfattande investering i en fond som stöder utvecklingsländers klimatprojekt. Internationella finansieringsbolaget IFC:s vice verkställande direktör besöker Finland för att berätta om samarbetet.

Internationella finansieringsbolaget IFC och Finland avtalade i Washington i oktober om att inrätta en fond med syfte att stödja förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer. Finland riktar totalt 114 miljoner euro till Klimatfonden Finland–IFC. Medlen ska investeras i projekt under de kommande fem åren. Detta är Finlands mest betydande internationella investering i klimatarbete.

Hur fungerar fonden och vad betyder det för finländska företag? Fonden presenteras för första gången i Finland i mitten av december då IFC:s vice verkställande direktör Nena Stoiljkovic och utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen berättar om fonden under ett seminarium i Helsingfors den 14 december och i Vasa den 15 december.

Samarbete med världens största finansiär av utvecklingsländernas privata sektor kan öppna nya möjligheter för finländska företag, där det finns mycket klimatexpertis och kunnande inom de sektorer som fonden är inriktad på. Det gäller bland annat energieffektivitet, förnybar energi, hållbart skogsbruk och markanvändning, meteorologi, vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten.

Anmäl dig till seminariet:

Please register to Helsinki events here(Linkki toiselle verkkosivustolle) and to Vaasa here(Linkki toiselle verkkosivustolle).


Draft agendas for the events can be found behind the following links:

Stakeholder Seminar 14.12.2017 / Helsinki(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Workshops 14.12.2017 / Helsinki(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Business Seminar 15.12.2017 / Vaasa(Linkki toiselle verkkosivustolle)


Read more about Finland-IFC climate fund here.

For more information on seminars (14.-15.12.) please contact Minna Kuusisto, minna.kuusisto@formin.fi and on workshops (14.12.): Elina Warsta, elina.warsta@finpro.fi