Utrikesministerns mål är ett tryggt Finland

Utrikesministerns mål är ett tryggt Finland  

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini blev utrikesminister i en tid då utrikes- och säkerhetspolitik på grund av läget i Ukraina kanske diskuteras mer än på två decennier.

Även det säkerhetspolitiska läget i Europa och inom Östersjöområdet har förändrats märkbart. Vad kan Finland göra för att förbättra sin egen och områdets säkerhet?

”Finland deltar aktivt i alla förhandlingsprocesser och upprätthåller goda förbindelser med alla aktörer. I samarbete söker vi efter lösningar till dessa utmaningar och problem", sammanfattar Timo Soini.

Utrikesminister Timo Soini. Bild: Vesa Häkkinen
Utrikesminister Timo Soini. Bild: Vesa Häkkinen

Ändå en militär allians? Enligt regeringsprogrammet ska ju regeringen uppgöra en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i samband med vars beredning man ska utvärdera effekterna av ett eventuellt Nato-medlemskap för Finland.

Vilka förväntningar har du på denna Nato-utredning?

”För det första är det skäl att inleda den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens beredning som en så vittomfattande process som möjligt och integrera NATO-utredningen i denna större helhet, ” formulerar sig Soini.   

Enligt honom är det viktigt att utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen samt försvarsredogörelsen, vilka man avtalat om i regeringsprogrammet, bereds omsorgsfullt genom att söka synergieffekter.

Centrala mål för Soini som utrikesminister efter de fyra åren som ordförande för riksdagens utrikesutskott är att Finland ska vara en aktiv aktör i närmiljön och ute i världen:

”Finland är tryggt. Mitt mål i enlighet med det breda säkerhetsbegreppet är en utrikes- och säkerhetspolitik som beaktar Finlands självständighet och handlingsfrihet och vars framgångsrika genomförande och ledning sker i samarbete med den övriga regeringen, riksdagen och republikens president”, säger den färska utrikesministern och fortsätter uppenbart positivt:

”Jag tar nöjt emot uppgiften och jag är motiverad att representera Finland och att driva finländarnas intresse ute i världen.”