18 ulkoministerin yhteisartikkeli taistelusta Syyrian tekemien rikosten rankaisemattomuutta vastaan

On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun miljoonat syyrialaiset lähtivät Daraan, Aleppon ja Damaskoksen kaduille vaatimaan demokratiaa sekä perusoikeuksiensa ja perusvapauksiensa kunnioittamista. Hallinnon julma toiminta sysäsi liikkeelle yli kymmenen vuotta kestäneen rikoshankkeen ja humanitaarisen kriisin, joka on yksi vakavimmista toisen maailmansodan jälkeen ja joka on johtanut yli 400 000 ihmisen kuolemaan ja lukemattomiin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Yli puolet syyrialaisista on joutunut lähtemään kodeistaan ja yli kuusi miljoonaa ihmistä on paennut maasta välttyäkseen hallinnon julmuuksilta. Kymmenet tuhannet on pakotettu katoamaan ja heidän perheensä on jätetty ilman mitään tietoa kadonneiden kohtalosta tai olinpaikasta.

YK:n kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW) on pitävästi todistanut, että Syyrian hallinto on toistuvasti käyttänyt kemiallisia aseita omaa kansaansa vastaan. Hallinto on järjestelmällisesti kieltäytynyt antamasta selvityksiä kansainvälisille tutkijatiimeille. Mutta hallinnon hyökkäyksistä selvinneet todistavat, mitä he ovat nähneet ja kokeneet.

Me emme vaikene Syyriassa tapahtuneista julmuuksista, joista maan hallinto ja sen ulkoiset tukijat kantavat päävastuun. Monia näistä rikoksista, mukaan lukien rikoksista, joihin ISIL (Daesh) ja muut aseelliset ryhmät ovat syyllistyneet, voidaan pitää sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan.  Jokaisella on vastuu taistella rankaisemattomuutta vastaan ja vaatia vastuuta Syyriassa tehdyistä rikoksista syyllisestä riippumatta.

Kyse on uhrien oikeudesta

Koska rikokset ovat vakavia, me tuemme vaatimuksia, joiden avulla kansainvälinen rikostuomioistuin saisi luvan tutkia Syyriassa tapahtuneiksi epäiltyjä rikoksia ja saattaa rikoksentekijät syytteeseen. Haluamme torjua strategian, jolla yritetään estää YK:n turvallisuusneuvostoa toimittamasta vetoomustaan kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja pyrimme takaamaan, että tosiasiat dokumentoidaan kunnes toimivaltaiset tuomarit tutkivat asiaa. Olemme tukeneet kansainvälisen, puolueettoman ja riippumattoman mekanismin perustamista, jotta se keräisi ja tallettaisi todistusaineistoa tulevia oikeudenkäyntejä varten.  Nämä pyrkimykset ovat välttämättömiä. Tuemme myös Syyrian konfliktin ihmisoikeusrikkomuksia dokumentoivan riippumattoman kansainvälisen tutkimuskomission työtä.

On ratkaisevan tärkeää, että nämä rikkomukset, jotka on tarkasti dokumentoitu, lopetetaan välittömästi. Aiomme myös määrätietoisesti saattaa voimaan kaikki kansainväliset säädökset, joilla suojellaan syyrialaisten oikeuksia, kuten Alankomaiden äskettäinen aloite Syyrian saattamiseksi vastuuseen YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen rikkomisesta osoittaa. Kansalliset tuomioistuimet, joista jotkut ovat jo ryhtyneet oikeustoimiin, ovat tässä merkittävässä roolissa. Useassa edustamistamme maista on rikoksentekijöitä asetettu jo syytteeseen ja nämä ovat saaneet lopullisen tuomionsa.  Ruotsalaisissa tuomioistuimissa alettiin asettaa henkilöitä syytteeseen vakavista Syyriassa tehdyistä rikoksista jo vuonna 2016. Helmikuussa 2021 saksalainen Koblenzin tuomioistuin teki historiallisen päätöksen antaessaan ensimmäisen tuomion Syyrian tiedustelupalvelun entiselle jäsenelle yllyttämisestä rikoksiin ihmisyyttä vastaan.  Oikeudenkäyntejä on parhaillaan käynnissä myös Ranskassa, ja äskettäin Pariisissa jätettiin valitus koskien Syyrian hallinnon kemiallisia hyökkäyksiä omaa kansaansa vastaan.

Euroopan unioni on asettanut Syyrian kansan sortoa tukeville, Syyrian hallintoa lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kohdennettuja pakotteita. Me torjumme hallinnon näkemyksen, että Syyrian kansan kärsimykset johtuisivat näistä pakotteista. Syyrialaiset ovat joutuneet nykyiseen taloudelliseen ahdinkoon hallinnon räikeiden laiminlyöntien ja talouden huonon hoidon takia.

Meidän tulee hakea ratkaisuja myös Syyrian poliittisia vankeja ja yli 100 000 kadonnutta henkilöä koskevaan tragediaan. YK:n on välttämätöntä panostaa kaikki tarvittava energia konkreettisten tulosten saavuttamiseen, ensisijaisesti Syyrian hallinnon toimesta.

Taistelu rankaisemattomuutta vastaan ei ole vain periaatekysymys, kyse on myös moraalisesta ja poliittisesta välttämättömyydestä ja kansainvälisen yhteisön turvallisuudesta. Kemiallisten aseiden käyttö on kaikissa olosuhteissa uhka kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta kohtaan. Siksi olemme valjastaneet kaikki toimivaltaiset instituutiot ja kemiallisten aseiden käytön kieltoa valvovat tahot reagoimaan kemiallisia hyökkäyksiä vastaan. OPCW:n tiimit ovat suorittaneet täysin riippumattomia tutkimuksia. Tämän merkittävän työn loppuun saattamiseksi käynnistimme kansainvälisen kumppanuuden ohjelman kemiallisten aseiden käytön rankaisemattomuutta vastaan. Siihen osallistuu 40 valtiota ja Euroopan unioni. Tämä aloite mahdollistaa kemiallisten aseiden kehittämiseen ja käyttöön liittyvien henkilöiden tuomitsemisen. Me emme aio levätä ennen kuin nämä tahot on tuomittu rikoksistaan.

Kestävän rauhan aikaansaaminen Syyriassa edellyttää taistelua rankaisemattomuutta vastaan. Syyrian kansalla ei ole edessään valoisaa tulevaisuutta ennen kuin ihmisoikeusrikkomukset ja väärinkäytökset ovat lopullisesti ja todistettavasti päättyneet. Syyria ei kykene tekemään sovintoa menneisyytensä kanssa ilman että se ottaa vastuun tehdyistä rikoksista.

Kiitämme ihmisoikeuspuolustajia heidän urhoollisuudestaan samoin kuin kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka vaarantavat henkensä tuodakseen totuuden Syyriassa tapahtuneista rikoksista päivänvaloon. Me tarjoamme heille suojelua aina kun se on mahdollista, ja oikeusjärjestelmämme toimii aktiivisesti syytteiden nostamiseksi niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin.

Mennyt julmuuksien vuosikymmen täytyy selvittää perinpohjaisesti. Uhrien on välttämätöntä saada oikeutta, jotta voidaan rakentaa vakaa, rauhallinen Syyria, joka perustuu uskottavalle ja elinkelpoiselle poliittiselle ratkaisulle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 mukaisesti.

Maamme ovat sitoutuneet takaamaan, että sotarikoksiin ja kidutukseen syyllistyneet eivät jää tuomitsematta. Heidän rikoksensa eivät pysty tukahduttamaan syyrialaisten pyrkimyksiä saavuttaa ihmisarvo ja saada oikeutta.

 

Artikkelin ovat allekirjoittaneet Alankomaiden, Belgian, Bulgarian, Irlannin, Italian, Itävallan, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovenian, Suomen ja Tanskan ulkoministerit.