Utrikesminister Tuomioja: Finland redo att sända fler trupper till Afghanistan

Den militära situationen i Afghanistan är fortfarande spänd, och Finland är redo att sända fler trupper till landet om man beslutar att utvidga den internationella operationen, sade Erkki Tuomioja på ett pressmöte måndag morgon i Helsingfors. Han hade nyligen återvänt från en veckas resa till Indien och Pakistan, men måste avlysa sitt besök i Afghanistan då den f.d. kungens återkomst till Kabul inföll samma dag och säkehetssituationen inte talade för resan.

Att säkerhetssitationen fortfarande är spänd kunde ses även i utrikesministeriet nya mobiltjänst, som publicerades på Tuomiojas presskonferens. Det första resemeddelandet söktes för Afghanistan, och svaret som kom som text meddelande på mobilen kungjorde: "Onödigt resande till Afghanistan borde undvikas pga den isntabila säkerhetssituationen. Försiktighet och utegångsförbudstider bör iakttas."

Tuomioja mötte utrikesministern i Afghanistans interimregering Abdullah Abdullah strax innan in Asienresa i EU-ådet för allmänna ärenden i Luxemburg.Den afghanska minsitern hade varit full av självförtroende beträffande sitt land. EUs utrikesministrar, inklusive Tuomioja, förhöll sig dock tvekande till landets säkerhetssituation eftersom kampen mot resterna av al Qaida och talibanerna fortfarande pågår runt om i landet och ISAF-trupperna blivit utsatta för beskjutning. Enigheten i interimregeringen är ännu ett frågetecken. Man kan även vänta sig problem i skapandet av en nationell armé.

Om antalet internationella trupper i Afghanistan skall ökas, är Finland redo att öka sin andel, konstaterade Tuomioja. Det finns f.n. knappt 50 finländare i Kabul. Enligt Tuomioja finns det oanvänd fredsbevararkapacitet i Finland.

Ytterligare information

http://formin.finland.fi/aktuellt/resor

kriisinhallinta