Tuomioja: Finland och Storbritannien på samma linje

Helsingfors/London, 20. 5 (FNB)

Finland och Storbritannien delar i stort sett åsikt om hur EU:s försvarsdimension ska utvecklas. Det sade utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) efter att ha träffat den brittiske Europaministern Dennis McShane i London på tisdagen.

De båda ministrarna diskuterade frågan om den försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik som EU:s framtidskonvent behandlar. Storbritannien förhåller sig negativt till tanken på en mindre kärna inom EU som kunde sörja för samarbetet i försvarsfrågor. Tuomioja instämmer.

- Varken vi eller de anser att en sådan här flexibilitet kan ge något som helst mervärde - det skulle snarare försvaga unionen, sade Tuomioja i telefon från London.

Däremot är både Storbritannien och Finland redo att utveckla den existerande försvars- och säkerhetspolitiken i EU. Men det ska ske så att hela unionen är med. Tuomioja anser att man har fått en felaktig uppfattning i Finland: Här tror många att merparten av EU-länderna är för att flexibilitetsreglerna tillämpas på försvarssamarbetet inom en mindre kärna.

- Jag har den uppfattningen att majoriteten av medlemsländerna inte vill det, utan de vill framskrida ungefär enligt den linje där alla är med, sade Tuomioja.

Men inte heller Finland och Storbritannien är ense i alla frågor som är uppe i framtidskonventet. McShane hade i diskussionen med Tuomioja starkt försvarat britternas och de andra stora medlemsländernas åsikt att EU ska ha en president. Finland motsätter sig det förslaget.EU
ulko- ja turvallisuuspolitiikka