Utrikesminister Tuomioja: Finlands och Sveriges Nato-initiativ siktar på kontinuitet i samarbetet

Initiativet till Finlands och Sveriges Nato-samarbete är ännu under arbete, men det har som målsättning att säkra att de alliansfria länderna kan bevara sitt deltagande i centrala partnerskapsfrågor, sade utrikesminister Erkki Tuomioja på sitt frukostmöte med pressen påtisdagen i Helsingfors.

Initiativet förändrar enligt Tuomioja inte Finlands och Sveriges ställning i det euroatlantiska partnerskapsrådet, men det avser att öka den politisk-militära dialogen, aktivera det civila samarbetet, krishanteringen och förebyggande av konflikter samt överhuvudtaget bättre utnyttja fredspartnerskapets existerande strukturer.

Finlands och Sveriges initiativ sker under samma tid som Nato och Ryssland arbetar på sitt samarbetsavtal och Nato förbereder sitt toppmöte i november där beslutet om nya medlemmar skall tas. I denna förändrade situation vill Finland och Sverige säkra att samarbete och informationskontakten med Nato fortsätter.

På en fråga om andra ministrars uttalanden om Nato-medlemskap, svarade Tuomioja att vi lyckligtvis itne längre bor i ett land där det finns bara en officiell utrikespolitisk synpunkt. Diskussion förs, men detta underminerar ingalunda regeringens trovärdhet, eftersom diskussionen gäller säkerhetspolitiken under nästa regering, inte en förändring i den nuvarande regeringens program.

Utrikesminister Tuomioja lanserade vid mötet även Finlands nationella webbsidor för FN:s konferens för hållbar utveckling som hålls i höst i Johannesburg. Sidorna öppnades som en del av utrikesminsiteriets hemsidor. Den finländksa delegationen i Johannesburg leds av president Tarja Halonen. Det är fråga om ett betydande internationellt forum, där man söker medel för att kunna bemästra globaliseringen, konstaterade utrikesminister Tuomioja.

Utrikesministern reseprogram för denna vecka upptar Östersjöländernas ministerrådsmöte i Kaliningrad, däirfrån han deltar i presidentens statsbesök i Litauen. Kaliningrad står för mera nya möjligheter än problem i samarbetet mellan EU och Ryssland. Kaliningrad, tidigare en sluten militärbas, är nu en öppen stad, sade Tuomioja, som bara för ett par år sedan var den första icke-ryska minister som besökt området.

I nästa vecka skall EUS råd för allmänna ärenden förbereda toppmötet i Barcelona. Utrikesminsiterns nästa längre resa går i medlet av april till Indien, Pakistan samt Afghanistans huvudstad Kabul, där han skall träffa finländska deltagare i ISAF-operationen samt landets politiska ledning.Finlands nationella webbsidor för FN:s konferens för hållbar utveckling

Itämeri
Liettua
NATO
Venäjä
kriisinhallinta
ulko- ja turvallisuuspolitiikka