Utrikesminister Tuomioja: Skolkapningen i Ossetien kunde ha lösts med färre offer

Utrikesminister Erkki Tuomioja skriver på sina webbsidor www.tuomioja.org måndagen den 6 september under rubriken "Tragedin i Ossetien".

Över hela världen tändes på söndag kväll ljus till minne av de barn som dog i Beslan. Den tragiska utgången för skolkapningen i staden Beslan i Nordossetien är ett nytt makabert kapitel i terrorismens tidsålder. Att inrikta attacken på barn och att förorsaka dem lidande på ett sätt som kan likställas med tortyr är ett särskilt fegt dåd. Ryssland bör få vårt fulla stöd och all den hjälp de behöver för att förhindra liknande brott.

Även de ryska myndigheternas åtgärder under kapningen väcker många frågor. Det är svårt att föreställa sig att man kunde ha nått en förhandlingslösning med terrorister av detta slag, som inte ens bryr sig om sitt eget liv. Samtidigt frågar man sig i Ryssland om man inte skulle ha kunnat lösa kapningen med färre offer. Rysslands demokrati visar sin livskraft om landets beslutsfattare och medier öppet kan behandla även dessa frågor.

Kriget i Tjetjenien har fortgått en lång tid och ett slut på kriget och de lidanden det förorsakar finns inte inom synhåll. Maktpolitik kan inte få ett slut på det. Var finns de statsmän och –kvinnor som kunde nå en lösning förhandlingsvägen?