Utrikesminister Tuomioja: Nato-samarbete kör friktionsfritt

Finlands och Natos samarbete är så friktionsfritt att vi inte ens behövde diskutera vårt lands Nato-relationer, konstaterade utrikesminsiter Erkki Tuomioja på en presskonferens i Helsingfors på torsdagen efter att ha träffat Natos generalsekreterare George Robertson. Denne var på besök i Finland. Diskussionerna handlade i stället om situationen i Irak och Natos eventuella roll i konflikten.

Värd för besöket var försvarsminister Jan-Erik Enestam, som presenterade för Robinson Finlands försvarsmakt och i synnerhet beväringsutbildningen i Gardets Jägarbataljon i Sandhamn. Robertson sade sig ha blivit mycket imponerad av det han såg, allt från den finska försvarsmaktens styrka och beväringarnas utbildning till återfärden från Sandhamn med ett isforcerande förbindelsefartyg. Robertson blev särskilt imponerad av det sätt på vilket Finland utgående från principen om allmän värnplikt utbildar professionella styrkor för internationella fredsbevarar- och krishanteringsuppgifter. Han diskuterade personligen med flera värnpliktiga.

Finlands roll i samarbetet med Nato har ökat på ett betydande sätt senaste tiden. Ett exempel är utnämningen av brigadgeneral Paavo Kiljunen till kommendör för den multinationella Kfor-brigaden i Kosovo från början av maj. Kiljunen är första representant för ett icke-Nato-land som fungerar som chef som en av Nato ledd fredsbevarande operation. Natos eventuella roll inom krisen i Irak beror enligt Robertson på besluten i FNs säkerhetsråd. Nato-länderna följer oreserverat säkerhetsrådets resolution nro 1441, enligt vilken Irak måste uppge all information om sina massförstörelsevapen, påpekade Robertson. Han tog ingen ställning till ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap, eftersom det är finländarnas interna sak. Jag är icke på värvningsstråt, log Robertson.NATO