Ulkoministeri Tuomioja luovutti Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Islannille

Suomen kaksivuotinen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus huipentui vuonna 1996 perustetun neuvoston kolmanteen ulkoministerikokoukseen, joka pidettiin Saariselällä Inarissa 9.-10. lokakuuta. Kokouksen puheenjohtajana toimi ulkoministeri Erkki Tuomioja, joka luovutti kokouksen lopuksi puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Islannin ulkoministeri Halldór Ásgrímssonille. Kokouksen lopputuotoksena allekirjoitettiin Inarin julistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Samalla ministerit hyväksyivät ns. Senior Arctic Officials -raportin, joka sisältää mm. Arktisen neuvoston työryhmien mandaatit tulevalle kaksivuotiskaudelle.

Arktisen neuvoston kahdeksaa jäsenmaata edustivat lisäksi Ruotsin ulkoministeri Anna Lindh, Kanadan ulkoministeri William Graham, Yhdysvaltojen varaulkoministeri Paula Dobriansky, Venäjän varaministeri Roald F. Piskoppel taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriöstä, Norjan ulkoministeriön valtiosihteeri Kim Traavik sekä Tanskan SAO-edustaja Ole Samsing. Arktisen neuvoston toiminnan tekee ainutlaatuiseksi se, että alkuperäiskansojen edustajat istuvat jäsenmaiden rinnalla saman neuvottelupöydän ääressä niin sanottuina pysyvinä osallistujina. Neuvoston kuudesta alkuperäiskansajärjestöstä yksi on Saamelaisneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii Anne Nuorgam.

Kokouksessa oli kaksi pääteemaa, joista toinen käsitteli arktisen ympäristön saastumista ja saastumisen vaikutusta alueen asukkaisiin. Arktisen neuvoston Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) -työryhmä esitteli juuri julkaisemansa arktisen ympäristön tilaa käsittelevän toisen arviointiraporttinsa, jossa käsiteltiin ympäristösopimuksia ja niiden täytäntöönpanoa, kaukokulkeutuvia saasteita (POPs), raskasmetalleja, kuten elohopea, radioaktiivisuutta sekä näiden vaikutusta ihmisten terveyteen.

Ympäristön lisäksi toisena pääteemana oli arktisten alueiden asukkaat. Kestävän kehityksen käsitteeseen sisältyy ympäristön ohella myös taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Neuvoston onkin tarkoitus valmistella seuraavan puheenjohtajamaan Islannin kaudella raportti, joka käsittelee arktisia inhimillisiä olosuhteita. Ministereitä kiinnosti erityisesti Arktisen neuvoston ilmastomutoksen vaikutuksia koskeva laaja tieteellinen hanke ACIA ( Arctic Climate Impact Assessment ), jossa myös alkuperäiskansojen perimätieto otetaan huomioon. Tieteellisen raportin perusteella Arktinen neuvosto aikoo valmistella poliittisia suosituksia.

Arktisen neuvoston sivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Arktinen neuvosto
pohjoinen ulottuvuus
ympäristö