Tuomioja: Alliansutredningen duger inte som grund för beslut

Helsingfors/Reykjavik, 2.3. (FNB)

Beslut om Finlands linje kan inte fattas utgående från den alliansutredning som försvarsministeriet har låtit göra, anser utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp). Han är av samma åsikt som försvarsminister Seppo Kääriäinen om att utredningen bör genomgå "en ganska kritisk granskning".

Tuomioja kritiserade på tisdagen det sätt på vilket utredningen har gjorts och det faktum att utrikesministeriet inte har hörts.

- I utredningen behandlas frågor som inte hör till försvarsministeriets behörighet, och utan att vi över huvud taget har konsulterats, sade Tuomioja till FNB i Reykjavik. Han deltar där i de nordiska utrikesministrarnas möte.

Tuomioja anser att försvarsministeriets utredningar har varit otillfredsställande också tidigare. Till exempel ansåg ministeriet att det är är mycket dyrt att ansluta sig till avtalet om begränsning av konventionella vapen.

- För några år sedan var det aktuellt med anslutning till TAE-avtalet. Då hade försvarsministeriet kommit till att det skulle kosta fem miljarder dåvarande mark att ansluta sig. Sedermera föll kostnaderna till fem miljoner mark, mindes Tuomioja.

Alliansutredningen offentliggjordes på måndagen. Den inleddes under den förra valperioden på initiativ av dåvarande försvarsminister Jan-Erik Enestam (sfp). Tuomioja ville inte beteckna utredningen som tendentiös.

- Jag vill inte säga det, men jag förstår nog om någon misstänker det.

Enligt utredningen skulle finländskt medlemskap i Nato orsaka extra kostnader på 70 miljoner euro årligen. Utredningen är en del av förberedelserna inför regeringens säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse.NATO