Utrikesminister Tuomioja: Fler ansökarländer i Kroatiens fotspår Helsingfors,

21. 2 (FNB) Utrikesminister Erkki Tuomioja säger att EU kan få fler medlemsansökningar från länder på västra Balkan efter den kroatiska ansökningen. Kroatien har rätt till EU-medlemskap om landet uppfyller medlemskriterierna, det vill säga de som slogs fast i Köpenhamn. Kroatien lämnade in sin medlemsansökan i Aten på fredagen.
Enligt Tuomioja är det för tidigt att säga när medlemsförhandlingarna börjar eller när Kroatien kan bli medlem i EU. Rumänien och Bulgarien står näst i tur att förhandla då de tio nya medlemsländerna kommer med i EU år 2004. Målet är att de här två länderna skall kunna ansluta sig till EU år 2007.
Det är fortfarande en öppen fråga när medlemsförhandlingarna med Turkiet inleds. När det gäller det kroatiska medlemskapet så talar vi säkert inte om något som inträffar under de närmast kommande fem åren.
Tuomioja tror att fler länder på västra Balkan kommer med medlemsansökningar. En annan före detta jugoslavisk delrepublik, Slovenien, hör till dem som kommer med i EU nästa år. Också i andra länder överväger man att skicka in en ansökan.
I Norge, Island och till och med Schweiz förs en debatt om saken, påpekade Tuomioja.EU