Utrikesminister Tuomioja: Konventets utkast är inte hugget i sten


Konventets utkast till Europeiska unionens grundlag är inte hugget i sten. Det kan ändras och preciseras. Detta anser även EU:s övriga medlemsländer, sade utrikesminister Erkki Tuomioja på onsdagen vid en presskonferens i New York, som kunde ses som videokonferens även i Finland.

Utrikesminister Tuomioja fungerade som ordförande vid det möte mellan 19 små och medelstora EU-länder som anordnades av Finland och Österrike. Temat för mötet var regeringskonferensen.

Vi har inte bildat något block, men vi har gemensamma intressen. Vi vill bibehålla balansen mellan institutionerna och stärka gemenskapsmetoden. Om varje land har en egen kommissionsledamot stärks kommissionens legitimitet. Jag har svårt att se en kommission där Tyskland, Frankrike eller Storbritannien inte skulle ha en egen kommissionsledamot. I detta hänseende försvagar konventets utkast kommissionens legitimitet, konstaterade Tuomioja.

Utrikesministern anser inte att Finland måste besluta om alliansfriheten under denna valperiod. Diskussionen inom EU om försvarssamarbetet ger ingen anledning till detta. Regeringskonferensen kommer inte att besluta om en sådan försvarskärna som förutsätter militära säkerhetsgarantier. Detta förutsätter en konsensus som knappast står att finna bland Nato-länderna. Finland är inte heller ute efter sådana säkerhetsgarantier, sade Tuomioja.

Det är inte aktuellt att Finland skulle delta i militära operationer i Irak. Det är ännu inte fråga om en FN-operation, utan den sköts fortfarande av den USA-ledda koalitionen. Finland är redo att utöka det civila samarbetet och det humanitära biståndet, sade Tuomioja.

Om den Irak-arbetsgrupp som leds av president Martti Ahtisaari konstaterade utrikesministern att gruppens mandat är begränsat. Den har i uppdrag att analysera FN:s säkerhetsbehov.


EU
NATO
YK
kriisinhallinta