Utrikesminister Tuomioja: Allt tyder på en lyckad regeringskonferens

"Klimatet för att nå en lösning är nu gynnsamt", sade utrikesminister Erkki Tuomioja efter regeringens EU-ministerutskottssammanträde.

Regeringskonferenskaravanen har startat och Finland med den. Nästa tisdag sammanträder en så kallad Focal Points-arbetsgrupp bestående av tjänstemän i Dublin. EU:s ordförandeland Irland har nyligen sänt ett grundläggande förslag gällande förhandlingarna vid regeringskonferensen, som ministerutskottet "inte ännu har hunnit analysera", men som enligt Tuomioja till stor del baserar sig på de ställningstaganden som gjordes i Neapel.

"De institutionella frågorna avgörs i sinom tid av Europeiska rådet", påpekade Tuomioja. Under den tid som regeringskonferensen inte har sammanträtt har det skett en utveckling i positiv riktning; en juridisk expertgrupp har sammanträtt under vårvintern och den viktiga frågan om anslutningsfördragens juridiska fortbestånd löstes på ett sätt som föll Finland i smaken. Enligt förslaget bibehålls de för Finland viktiga undantagen och överenskomna formuleringarna. Dessa gäller bland annat protokollet om Åland, arbetspensionerna, artikel 141 om landsbygden samt stödet till glesbefolkade områden.

"Inget av detta ger emellertid en enda euro i reda pengar", skrattade Tuomioja. "Om penningfrågorna måste man förhandla skilt för sig". Även inom handelspolitiken ser utgångspunkten för förhandlingarna inom regeringskonferensen ljus ut. Om de för Finland och Sverige viktiga välfärdstjänsterna inom ramen för handelspolitiken torde beslutas enhälligt, enligt förslaget skulle nämligen majoritetsbesluten inte utsträckas till dessa.

"Frågan om välfärdstjänsterna är viktig för en allt större andel av medlemsstaterna. Medvetenheten har ökat. Förslaget om ett direktiv om tjänster, som i sig inte anknyter till denna fråga, har lett till att ärendet kommit upp", sade Tuomioja.

Ordförandelandet Irland har bedrivit intensiva bilaterala diskussioner med medlemsstaterna och statsminister Bertie Ahern besöker nästa torsdag Finland för att diskutera regeringskonferensen. Dessutom har Finland samarbetat mycket med likasinnade länder. "En kvalificerad gissning om regeringskonferensens resultat är att vi kommer att nå en lösning. Nu är dynamiken och klimatet gynnsamt. Men egentligen är det ju omöjligt att säga något på förhand", konstaterade Tuomioja.

EU