Tuomioja: Allt öppet för diskussion på regeringskonferens

Bryssel 29. 9 (FNB - Marko Ruonala) Den regeringskonferens som inleds under veckoslutet ser ut att ta den form som Finland hoppats på. Ordförandelandet Italien har gått med på kravet om att det ska vara möjligt att förhandla om alla saker medlemsländerna tar upp. Speciellt Frankrike och Tyskland har önskat att man ska godkänna framtidskonventets förslag som sådant.

Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) påpekade att de stora medlemsländerna har en bättre ställning än de små.

"Vi har en struktur där alla är jämlika, men vissa är jämlikare än andra. De stora kan vara säkra på att de frågeställningar som är viktiga för dem behandlas. Däremot är det oerhört viktigt för oss att de små nationernas frågor också behandlas", sade Tuomioja på måndagen.

Enligt Tuomioja är det till och med möjligt att man lyckas avsluta regeringskonferensen under Italiens period som ordförandeland ifall mötena förbereds noggrant.

"Allt beror på hur vi kommer igång med arbetet", konstaterade Tuomioja.

Enligt Tuomioja håller Tyskland på att överge sin linje om att man inte får tumma på det resultat framtidskonventet kom fram till. Tuomioja träffade utrikesminister Joschka Fischer senast vid Anna Lindhs minnesstund.

"Jag tycker att han redan då noterat diskussionen på ett annat sätt än då han besökte Helsingfors", berättade Tuomioja.

Då Fischer besökte Helsingfors hotade han de små medlemsländerna med de eventuella följderna av att ändra på framtidskonventets text.

Finland vill ha arbetsgrupper

Själva innehållet under konferensen togs inte ännu upp då utrikesministrarna på måndagen diskuterade konferensen i Bryssel. Då man möttes i New York för en vecka sedan öppnade Finland och Österrike, som fungerade som värdar för mötet mellan de små länderna, diskussionen om förhandlingarna. Enligt Tuomioja höll flera länder med om synpunkterna.

På lördag i Rom godkänner medlemsländerna arbetssättet. Finland har också efterlyst arbetsgrupper som skulle förbereda ministrarnas möten.

"Ifall några arbetsgrupper inte grundas blir ministermötena långa och grötiga", trodde Tuomioja.

Det är i Rom som diskussionen officiellt inleds men Tuomioja tror inte att man kommer att kunna lösa en enda oklar punkt.

Regeringskonferensens uppgift är att godkänna EU:s konstitutionella avtal som skall ersätta de tidigare unionsfördragen.