Utrikesminister Piqué presenterade Spaniens EU-ordförandeprogram


Spanien utrikesminister Josep Piqué besökte Finland onsdagen den 9 januari. I sina samtal med utrikesminister Erkki Tuomioja presenterade han de målsättningar som Spanien uppsatt för sitt EU-ordförandeskap. Tema för Spaniens ordförandeskap är "Mera Europa" som enligt utrikesminister Piqué även betyder ett bättre och effektivare Europa. Spanien poängterar under sin ordförandeperiod kampen mot terrorism, i synnerhet genom att verkställa gemensamma beslut, samt befästandet av eurons ställning.

På Europeiska rådets extra möte i mars i Barcelona kommer man att koncentrera sig på den ekonomiska utvecklingen, konkurrenskraften och på sysselsättningen. En viktig målsättning är också att avsluta så många kapitel i utvidningsförhandlingarna som möjligt och med så många länder som möjligt även om det kvarstår svåra och komplicerade frågor.

Under den spanska perioden inleder även konventet för EUs framtid sitt arbete. Spanien vill också att EU ökar sin utrikespolitiska aktivitet globalt. Att samordna medlemmarnas utrikespolitik till en gemensam röst för EU kräver tid och ansträngningar, men Piqué ansåg att man kunde peka på goda exempel när det gäller Balkan och även i allt högre grad Mellan-Östern. Utrikesminister Erkki Tuomioja konstaterade att Finland stöder det spanska ordförandeskapets målsättningar.
Spanska EU-ordförandeskapets sidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
EU-jäsenyys