Utrikesminister Petersen: Norge söker en hållbar fred i Mellan-Östern

Jan Petersen
Norge har i Mellan-Östern spelat rollen av en aktiv fredsbyggare, och Norge har strävat att i samarbete med andra länder finna en lösning på sikt för konflikten, sade Norges utrikesminister Jan Petersen idag på en presskonferens i Helsingfors.
Det var Petersens första Finlandsbesök under hans ämbetsperiod och samatalen med utrikesminister Erkki Tuomioja behandlade de bilaterala relationerna mellan Finland och Norge. den norska fiskehushållningen, utvidgningen av Europeiska Unionen och Nato, utrikes- och säkerhetspolitiken i Europa samt situatioen i Afghanistan och Mellan-Östern.

Utrikesminister Petersen poängterade Förenta nationernas och säkerhetsrådets roll i Mellan-Östern och nämde särskilt säkerhetsrådet i mars antagna resolution 1402, i vilken det uttrycks en allvarlig oro för den förvärrade situationen i Mellan-Östern. Utrikesminister Petersen svarade också på Israels kritik gentemot FNs specialsändebud Terje Röd Larsen och konstaterade att Röd Larsen verkat neutralt i enlighet med FNs principer. För att situationen i Mellan-östern skall kunna stabiliseras, bör man ge palestinierna en solid ekonomisk grund att bygga på, konstaterade utrikesminister Petersen.kriisinhallinta