Utrikesminister Ivanov: Samarbete med Finland gagnar Rysslands EU-relationer

"En positiv utveckling i relationerna mellan Finland och Ryssland är till nytta även för relationerna mellan Ryssland och EU, sade Rysslands utrikesminister Igor Ivanov på en gemensam presskonferens med sin finländska kollega Erkki Tuomioja på tisdagen i Helsingfors. Ivanov besöker Finland den 10-11 juni för att delta i Östersjörådets utrikesministermöte. Mötet som hålls i Björneborg är en avslutning på Finlands ordförandeskap i rådet. I Helsingfors diskuterade utrikesministrarna i första hand relationerna mellan EU och Ryssland samt aktuella internationella ärenden.

Ivanov upprepade sin belåtenhet över det på vilket de finländsk-ryska elationerna utvecklats och poängterade att det inte existerar några politiska elelr ekonomiska problem länderna emellan. Tuomioja prisade resultaten från EU-Ryssland-toppmötet och sade sig ha definierat Finlands målsättningar för Europas utrikes- och säkerhetspolitik: "Samarbetet mellan EU och Ryssland bör vara minst lika bra som samarbetet mellan Ryssland och Nato", konstaterade Tuomioja.

Angående visumfri rörelse sade Ivanov att det "utan vidare var en svår sak", som å ena sidan skall garantera säkerheten vid gränserna och å andra sidan säkra fri rörelse för människor. "Vi har nu inlett en diskussion som möjliggör framsteg på konstruktiv väg." Utrikesminister Tuomioja betonade att visumfrihet inte på något sätt är en bilateral fråga mellan Finland och Ryssland. Tuomioja sade sig vara nöjd med det sätt på vilken frågan tacklas. "Vi kan göra mycket mera redan nu för ett smidigare visumsystem. Den kontinuerligt ökande gränstrafiken mellan Finland och Ryssladn är ett gott tecken på detta".

När sjösäkerheten kom på tal, tvekade Ivanov inte med att säga att Ryssland som alla andra är månt om att bevara sin miljö.
På en fråga om risken med enkelbottnade oljetankers, svarade utrikesministern hör till de internationella organisationer som skapar gemensamma normer. "Ryssland kommer att följa dessa normer", försäkrade Ivanov.
Ivanov kommenterade kort även kärnvapenkrisen i Nordkorea. Enligt Ivanov stöder Ryssland en kärnvapenfri zon på den koranska halvön. Ryssland är även redo att spela en aktivare roll i den nordkoreanska krisen, om parterna, Kina, Nordkorea och Förenta staterna så önskar. "Vi är villiga och redo att hjälpa", sade ivvanov.EU