Ulkoministeri Haavisto YK:n luontohuippukokouksessa: ilmasto ja luonnon monimuotoisuus yhdessä osaksi ihmisten kaikkea toimintaa

Ulkoministeri Haavisto YK:n luontohuippukokouksessa: ilmasto ja luonnon monimuotoisuus yhdessä osaksi ihmisten kaikkea toimintaa

”Ilmastonmuutoksen hallinta ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tulee saada osaksi kaikkea poliittista valmistelua ja budjetointia maailmassa”, totesi ulkoministeri Pekka Haavisto YK:n luontohuippukokouksen Suomen puheenvuoron päätteeksi keskiviikkona 30.9. Suomen profiili luonnon monimuotoisuudessa on nyt YK:n yleiskokouksen yhteydessä muutenkin korkea: Suomi liittyi viikon alussa 28.9. presidentti Sauli Niinistön johdolla vapaaehtoiseen Leaders’ Pledge For Nature -sitoutumukseen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ulkoministeri Haavisto puhui luonnon monimuotoisuudesta myös WWF:n sivutapahtumassa 28.9.

Kuvassa pölyttäjämehiläinen violetissa kukassa.
Kuva: Ola Jennersten / WWF-Sweden

YK:n käynnissä olevan yleiskokouksen mukaan maailmassa on käynnissä kuudes lajien joukkosukupuutto. Vaikka emme yksilötasolla tunne sen vaikutuksia, ovat luonnonympäristöjen tuhoutuminen ja sen katastrofaaliset seurannaisvaikutukset todellisia. Luonnonympäristöjen tuhoutuminen ovat myös juurisyitä eläinperäisten virusten leviämiselle ihmisiin. Uudet, koronaviruksen kaltaiset epidemiat voidaan estää ainoastaan näihin juurisyihin puuttumalla.

Maailman katseet ovat kohdistuneet jo useana vuonna ilmastoneuvotteluihin, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen eli CBD-sopimuksen (Convention on Biological Diversity) toimeenpano. ”CBD-sopimus on luonnon monimuotoisuudelle ja elämän edellytyksille maapallolla yhtä tärkeä kuin Pariisin ilmastosopimus on ilmastomuutoksen hillitsemiselle”, toteaa ulkoministeri Haavisto.

Tiedeyhteisöjen mukaan ilmastonmuutos lisää luonnon monimuotoisuuden katoa, kun elinympäristömuutokset metsissä, merellä ja Suomelle läheisillä arktisilla alueilla ovat liian suuria, jotta lajit pystyisivät sopeutumaan. Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta tulee tarkastella kokonaisuutena; monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemit sitovat ja varastoivat hiiltä ja ovat siten tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Samalla terveet ja toimivat ekosysteemit edesauttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

CBD-sopimuksen 10-vuotistavoitteista sopiminen on äärimmäisen tärkeää luonnon monimuotoisuudelle. Monimuotoinen luonto tuottaa meille mm. vettä, ruokaa ja lääkeaineita.  Luonnonympäristöjen tuhoutuminen aiheuttaa myös lajikatoa, kuten tuore WWF:n Living Planet 2020 –raportti osoittaa. Esimerkiksi kalakannat pienenevät ja viljelykasvien hyönteispölyttäjät ovat uhattuina.

Lajikadon pysäyttäminen vaatii ripeitä toimia. Suomi tukee CBD:n tuleville neuvotteluille asettamaa tavoitetta lisätä suojelualueiden pinta-alaa maalla ja merellä 30 prosenttia 2030 mennessä. Suomen mukaan luonnon monimuotoisuus tulee ottaa huomioon läpileikkaavasti kaikilla sektoreilla, muun muassa kala- ja metsätaloudessa sekä kaupassa ja toimitusketjuissa.

Luonnon monimuotoisuus liittyy köyhyyteen. Monimuotoisuuden katoamisesta kärsivät eniten ne, jotka ovat muutoinkin heikossa asemassa, etenkin naiset ja lapset. Heillä on myös usein vähiten resursseja ja tarvittavaa infrastruktuuria luonnon suojelemiseksi. Kun peruspalvelut kuten vesihuolto, jätehuolto ja sähkö puuttuvat, ympäristö kärsii ja ihmiset sairastuvat saastuneesta ympäristöstä.  Alkuperäiskansoilla ja paikallisilla yhteisöillä on erityisrooli luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Käynnissä olevan YK:n yleiskokouksen jälkeen alkaa loppuspurtti kohti seuraavaa biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta. Neuvottelut eivät tule olemaan helpot. Valtioiden on tarkoitus sopia Kiinassa syksyllä 2021 uusista kymmenvuotistavoitteista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi vuoteen 2030 mennessä. ”Tehtävän haasteellisuutta kuvaa, että pinta-alaltaan maailman suurimmista maista vain Kanada allekirjoitti sivutapahtuman yhteydessä hyväksytyn johtajien vapaaehtoisen sitoumuksen. Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi tarvitaan kaikkien valtioiden panosta”, toteaa ulkoministeri Haavisto.

 

Ministeri Pekka Haaviston puheenvuoro Biodiversity Summit -huippukokouksessa (video, englanniksi) 

Ministeri Pekka Haaviston puheenvuoro Biodiversity Summit -huippukokouksessa (kirjallinen, englanniksi)


Lue lisää: