Utrikesminister Tuomioja: Det lutar mot fred

Krig eller fred, det var det centrala spörsmålet, konstaterade utrikesminister Tuomioja på en pressträff i Helsingfors efter sin resa till Iran, Etiopien och Sudan. I alla tre länder oroade man sig för utsikten att det blir krig.

I Iran träffade Tuomioja utrikesminister Kamal Kharraz, president Mohammad Khatami och parlamentets talman Mehdi Karroubi, som även besökt Finland. Under resan höll Tuomioja även ett föredrag om globalisering och mänskliga rättigheter vid det iranska forskningsinstitutet för internationella och politiska relationer (IPIS). Samtidigt undertecknades ett samarbetsavtal mellan IPIS och Alexander-institutet vid Helsingfors universitetet. Utrikesministern var glad över att ha fått en möjlighet att diskutera även med forskare och representanter för medborgarsamfundet i Iran.

I Iran fruktar man krig, sade Tuomioja. Iran är dock det land som konkret fått lida mest av Saddam Husseins regim och fått erfara styrkan i de irakiska massförstörelsevapnen. I Iran vet man också att de länder som nu som ivrigast fördömer Irak, stödde detsamma i kriget mellan Irak och Iran och försåg Saddam Hussein med krigsteknologi. Detoaktat stöder Iran FNs resolutioner och önskar en fredlig lösning på konflikten, poängterade Tuomioja. På en fråga om Iran förbereder sig på en flyktingström, svarade Tuomioja att varje land som lever nära ett krigshot förbereder sig på följderna av kriget.

Irans inrikespolitiska situation präglas av spänning mellan den reformvänliga presidenten och det konservativa präststyret. Spänningen ökar, enligt Tuomioja, eftersom det i parlamentet pågår en behandling av em lag som skulle förstärka presidentens befogenheter och som samtidigt skulle begränsa det religiösa rådets möjligheter att blanda sig en den politiska beslutsfattningen. president Khatami var självsäker och full av förtroende, konstaterade Tuomioja. EU och Iran har påbörjat en dialog i människorättsfrågor, och härvid har Finland enligt utrikesministern gått i bräschen. Redan under två år har Finland fört bilaterala diskussioner om människorättsfrågor med Iran. Vi har haft tre seminarier i ämnet, berättade Tuomioja. Som ett tydligt exempel på resultatet av en dialog ser Tuomioja i det att Iran tillsvidare uppskjutit verkställandet av dödsdomar genom stenkastning.

I Etiopiens huvudstad Addis Abeba mötte utrikesminister Tuomioja den som Etiopiens egentliga ledare ansedda Meles Zenawi, utrikesminister Seyoum Mesfini samt den temporära generalsekreteraren för Afrikanska unionen. Vapenstilleståndsavtalet mellan två av världens fattigaste länder Eritrea och Egypten har respekterats, och det har rått fred längs gränserna, men de politiska relationerna mellan länderna befinner sig på nollpunkten. Tuomioja berättade att Finland sänder ett stabskompani på 200 man till Eritrea. EU och det internationella samfundet har en central roll i fredsprocessen, betonade Tuomioja och påminde om att ett fredsavtal skulle öppna dörrarna för utvecklingsbistånd och mångsidiga bistånsprogram. Tuomioja har förtroende för att den hotande hungersnöden i Etiopien kan bemästras. Även under goda år lever två miljoner människor beroende av livsmedelshjälp. Nu är vi bättre förvarnade tack vare ett fungerande "alarmsystem" och får iväg internationell hjälp snabbare. Den tidigare militärregimen medgav inte att det förekom hungernöd i landet.

Som Tuomiojas värd i Sudan fungerade utrikesminister Mustafa Osman Ismail. På programmet stod även ett besök hos den sudanska presidenten Omar Hassan Ahmad El-Bashieri. Fredsprocessen i det under årtionden pägående inbördeskriget mellan invåanrna i nord och syd framskrider med små steg.
Konflikten särskådas från olika håll. USA har varit aktivt. Också Arabförbundet har sökt lösningar. Nu
lutar det mot fred även i Sudan, sade Tuomioja.

Enligt utrikesministern har vi trots allvarliga problem fått goda nyheter från Afrika. I Kenya skedde valet och maktskiftet lugnt, och Tuomioja berättade entusiastiskt hur människorna i timtal i regnet ståyy för att få rösta i valet. "Få se hurudana köer vi får här i Finland i mars", log Tuomioja hänvisande till det stundande riksdagsvalet.

Tuomioja klargjorde för journalisterna Finlands roll i de länder han just besökt. Vårt primära intresse är fred, poängterade han. Men Iran är förstås som ett stort land även intressant ur handelns synvinkel, och regeringens uppgift är att skapa gynnsamma förutsättningar för handeln. I fredstid får vi större efterfrågan på mobiltelefoner, men det är inte vårt huvudsyfte, sade Tuomioja och publiken skrattade.

Etiopien är ett av huvudmålen för Finlands utvecklingsbistånd. Sudan var mottagare under 1979-1991.