Utrikesminister Brizuela de Avila: Demokrati befrämjas endast genom en öppen marknadekonomi

El Salvadors utrikesminister María Eugenia Brizuela de Avila sade att Europeiska unionens, Latinamerikas och Karibiens toppmöte i Madrid var en politisk succé. Hon talade i en presskonferens i Helsingfors den 20. i maj. Utrikesminister Erkki Tuomioja önskade också att toppmötet i Madrid befrämjar unionens och Latinamerikas samarbete och handel i närmaste framtid.

Båda ministrar konstaterade att för små länder som El Salvador och Finland är det viktigt att man utvecklar välfungerande ömsesidiga handelsrelationer. Goda handelsrelationer är en naturlig följd till goda diplomatiska relationer. Handelsrelationer är också en garanti om investeringarnas lönsamhet, sade Brizuela de Avila. Hon sade också att “i ett litet land som El Salvador kan man befrämja demokrati endast genom en öppen marknadsekonomi”. Brizuela de Avila poängterade också utbildningens betydelse för en statlig konkurrensförmåga. El Salvador förhandlar om frihandelsavtal med Kanada för tillfället. Landet har redan slutit ett frihandelsavtal med Guatemala, Honduras och Mexico.

Integrationsutveckling i Latinamerika har avancerat väl trots koflikter under inledningsfasen, sade minister Brizuela de Avila. “Under de senaste tiderna har integrationutveckling förskjutits mot handlingar”, hon konstaterade.

Utrikesminister Brizuela de Avila och utrikeshandelsminister Jari Vilén undertecknade ett investeringsskyddsavtal mellan Finland och El Salvador den 20. i maj. Utrikesminister Brizuela de Avila träffar också riksdagens talman Riitta Uosukainen och Finlands Industri och Arbetsgivarnas representanter under sitt besök. Hon sade också att El Salvador utvecklar, med Finlands hjälp, sitt bränslebruk för att minska koldioxidutsläpp.

El Salvadors och Finlands investeringsavtal undertecknades -på finska