Utrikeshandelsminister Viléns morgonkaffe direkt på nätet

Utrikeshandelsminister Jari Vilén samtalar med journalisterna om aktuella handelspolitiska teman som UMs förnyade promoveringsverksamhet för export och globalisering, utsikterna för Finlands utrikeshandel samt starten för WTOs följande förhandlingsrunda på UM-pressens morgonkaffe onsdagen den 16 januari klo. 9.00

Tillställningen kan åhöras direkt på vår hemsida eller senare som RealAudio-banduptagning

WTO