Utrikeshandelsminister Sasi: Ökat Rysslandsintresse bland finländska investerare

Enligt utrikeshandelsminister Kimmo Sasi har intresset bland finländska företag att investera i Ryssland ökat igen, så investeringarna ökade med 7 procent. Tillväxten har varit ännu större i de till Finland angränsande regionerna i nordvästra Ryssland, därifrån president Vladimir Putins befullmäktigade representant Viktor Tjerkesov anlände på besök måndagen 19 mars. ill den nordvästryska regionen hör bl.a Petersburg, Karelen och Murmansk.

Värden, minister Sasi konstaterade på en presskonferens 20.3. att diskussionerna rört framför allt kring investeringsklimatet i Ryssland och hur denna kunde utvecklas. Sasi och Tjerkesov var även ense om behovet att minska de ryska myndigheternas antal för att underlätta tullformaliteterna.

Enligt Tjerkesov har investeringsklimatet i Ryssland under senaste år blivit bättre närmast tack vare den politik som president Putin fört. Politikens mål har just varit att minska byråkratin. Som ett exempel nämnde Tjerkesov ett lagförslag enligt vilket antalet licensbelagda kompetensområden skall minskas från 500 till 91.

Tjerkesov poängterade att han som en av Putins utnämnda federala representanter i regionerna har som uppgift att får den lokala lagstiftningen att kongruera med de federala lagarna. Flera autonoma republiker har enligt Tjerkesov följts sina egna lokala lagar, genom vilka man t.ex. begränsat importen och exporten. Tjerkesov berättade att de flesta lokala lagar som stått i konflikt med de federala lagarna har nu avskaffats. Detta kommer att ha en stor betydelse för den interna utvecklingen i Ryssland. Samtidigt kommer det också att ha en stabiliserande inverkan på förhållandena, något som internationella investerare önskat.