Utrikeshandelsminister Vilén: Finland har all orsak att vara nöjt med toppmötet i Köpenhamn

Utrikeshandelsminister Jari Vilén medförde på onsdag morgon en hälsning från EUs toppmöte i Köpenhamn till pressen och bjöd vid sidan av morgonkaffe även på en översikt av EUs utvidgning.

På presskonferensen hänvisade Vilén till statsminister Paavo Lipponens uttalanden att "mötet i Köpenhamn var "det bästa toppmötet under hans statsministerperiod". Vilen var inne på samma linjer.
"Europeiska rådets möte i Köpenhamn var dynamiskt lett, väl planerat och resultatmässigt nästan optimalt", sade Vilén. Han ansåg att resultaten den första kvällen, samförståndet om Berlin Plus samt överenskommelsen om förhandlignsdato för Turkiet, gav en klar signal att toppmötet skulle kunna avslutas inom utsatt tid". Finland har all orsak att vara nöjt med toppmötet i Köpenhamn, log Vilén.

Slutresultatet i utvidgningsförhandlingarna skilde sig ca 400 miljoner euro från det ursprungliga resultatet. Vilén ansåg priset för sämjan i Köpenhamn motiverat. "Summan kan försvaras. Den utgör en tillräckligt god grund med tanke på folkomröstningarna i ansökarländerna", sade Vilén. I nio av de nu inviterade kommande medlemsländerna arrangeras folkomröstning om anslutning till unionen.
" Hittills har kommentarerna och reaktionerna i ansökarländerna varit positiva. Det gälelr också Turkiet". Utrikeshandelministern har inte heller förlorat tron på en lösning av Cypern-problemet. Han säger sig vara optimistisk. "Den nuvarande goda och konstruktiva atmosfären kommar att underlätta oss att nå ett avtal".
Enligt ministern är den nordliga dimensionen en politisk linje som inom EU blir allt starkare. Till detta inverkar öven en stark ekonomisk tillväxt i Östersjöområdet. Erfaenheterna av den nordliga dimensionen kan utnyttjas för den sk. Wider Europe-processen, och det att EU får utmaningar med sina nya östra grannar, i synnerhet Vitryssland, Moldavien och Ukraina , kommer att flytta unionens tyngdpunkt mot nordost.

Vilén berörde också framstegen i planeringen av Rysslands WTO-medlemskap. Han påminde om att de pågående förhandlingarna om investeringsskyddsavtal mellan Finland och Ryssland har förknippats med eftergifter till WTO, och att Ryssland också för motsvarande förhandlingar om bilaterala avtal med andra länder som Spanien och Belgien.

"Vi kan utan tvekan säga att Estland kommer att bli en av Finlands främsta allierade i EU-politiken, men också en av våra tuffaste konkurrenter", konstaterade Vilén och tilade att skattekonkurrensen komemr ytterligare att skärpas i det utvidgade Europa. Därför är det viktigt att Finland håller sina skattsatser på europeisk medelnivå. Estlands ansträngningar att locka utländskt kapital fick autrikeshandelsministerns artiga. erkännande. "Man kan avundas den målmedvetenhet med vilken Estland befrämjat utländska investeringar i sitt land."

Efter mötet med den finländska pressen reste Vilén till Estland för att träffa sin estniska kollega Kristina Ojuland. Estland förbereder sig för sin egen folkomröstningskampanj, men åt dem som önskar finländsk draghjälp säger Vilén: "Finladn delar gäran med sig av sina erfarenheter, men avgörandet ligger i esternas egna händer".


EU
EU-jäsenyys
pohjoinen ulottuvuus